rate_reviewMAKALELERİM
Makalelerim
Duygulu, E., Uçar, .Z., Sezgin, O.B. (2014) Ar-Ge Sorunlarına Yönelik Bir İnceleme: Türkiyedeki Ar-Ge Belgeli İşletmeler Ne Düşünüyor?. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı. Kemer Antalya 8-10 Mayıs Antalya. 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UlusalKonferansSempozyumMakale
Duygulu, E., Uçar, .Z., Sezgin, O.B. (2014) Ar-Ge Sorunlarına Yönelik Bir İnceleme: Türkiyedeki Ar-Ge Belgeli İşletmeler Ne Düşünüyor?. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı. Kemer Antalya 8-10 Mayıs Antalya. 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UlusalKonferansSempozyumMakale
Saygan, S., ve Uçar, Z. (2015) Örgüt Biliminde Birlikte Evrim. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi/International Journal of Economic and Administrative Studies. 7(14): 277-294 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Sezgin, O.B., ve Uçar, Z. (2015). Nörobilimin Örgütel Davranış Alanına Yansıması: Örgütsel Nörobilim. Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review 2015
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Sezgin, O.B., Uçar, Z., ve Duygulu E. (2016). Güven Yenilikçi İş Davranışı İlişkisinde Bilgi Paylaşımının Aracılık Rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16(2). 1-20. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Uçar. Z., Duygulu, E. (2016) Örgüt Yapı ve Özellikleri Bağlamında Örgütsel Sessizliğin Oluşumu: Nitel Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi 614(53) 21-42. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Uçar, Z. (2016) Örgütlerde Yaşanan Sessizlik Olgusunun Kişisel Özellikler Bağlamında Araştırılması: Nitel Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 31(1). 311-342. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Çıraklar, N.H., Uçar., Z., ve Sezgin, O.B. (2016). Paternalist Liderliğin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Lidere Güvenin Aracılık Rolü.Research Journal of Business and Management. 3(1). 73-87. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Saygan, S., ve Uçar, Z. (2015) Örgüt Biliminde Birlikte Evrim. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi/International Journal of Economic and Administrative Studies. 7(14): 277-294 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Sezgin, O.B., ve Uçar, Z. (2015). Nörobilimin Örgütel Davranış Alanına Yansıması: Örgütsel Nörobilim. Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review 2015
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Sezgin, O.B., Uçar, Z., ve Duygulu E. (2016). Güven Yenilikçi İş Davranışı İlişkisinde Bilgi Paylaşımının Aracılık Rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16(2). 1-20. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Uçar. Z., Duygulu, E. (2016) Örgüt Yapı ve Özellikleri Bağlamında Örgütsel Sessizliğin Oluşumu: Nitel Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi 614(53) 21-42. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Uçar, Z. (2016) Örgütlerde Yaşanan Sessizlik Olgusunun Kişisel Özellikler Bağlamında Araştırılması: Nitel Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 31(1). 311-342. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Çıraklar, N.H., Uçar., Z., ve Sezgin, O.B. (2016). Paternalist Liderliğin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Lidere Güvenin Aracılık Rolü.Research Journal of Business and Management. 3(1). 73-87. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıHakemliDergiMakale
Özeren, E., Uçar, Z., ve Duygulu, E. (2014). Silencing LGBT Employees at Work Within the Context of Turkey. ISBE (Institute for Small Business and Entrepreneurship Conferance) 4-6 Kasım 2014 (Manchester, İngiltere) 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
Özeren, E., Uçar, Z., ve Duygulu, E. (2014). Silencing LGBT Employees at Work Within the Context of Turkey. ISBE (Institute for Small Business and Entrepreneurship Conferance) 4-6 Kasım 2014 (Manchester, İngiltere) 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Zeki UÇAR
UluslararasıKonferansSempozyumMakale


arrow_upward