personKİŞİSEL BİLGİLERİM
Kişisel Bilgilerim
Ad Soyad Doç. Dr. Vecihi Sefa Fuat HEKİMOĞLU
E-posta shekimoglu@beu.edu.tr
Gsm *******517
Cinsiyet Erkek
Diğer Eposta sefahekim@mail.ru
Kişisel Web Sitem
Kişisel Blog Sayfam
Eğitim Bilgilerim
Lisans
Mimar Sinan Üniversitesi
1990 - 1994

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi
1995 - 1999

Doktora
Kazakistan Bilmler Akademisi
2006 - 2010

Yabancı Dil Bilgilerim
Uzmanlık Bilgilerim Siyasî Tarih
Özgeçmişim

      1972 yılında Ordu da doğdu. Lisans eğitimini 1990-1994 tarihleri arasında Minar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 1999 yılında Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında "20. Yüzyılın İlk Yarısında Kazakistan" konulu tezi ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılında Kazakistan Cumhuriyeti, Kazak Bilimler Akademisi, R. B. Suleymenov Şarkiyat Enstitüsü, Genel Tarih Anabilim Dalında "Türkiye, Rusya ve SSCB de Türkçülüğün Gelişimi (1900-1930)" konulu tezi ile doktorasını tamamladı.

        1995-2003 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında Tarih öüretmenliği yaptı. 2003-2013 yılları arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi nde Öğretim Görevlisi/Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2013 yılı Temmuz ayından itibaren Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Böülümünde Öğretim Üyesi görevinin yanısıra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanlığını vekaleten yürütmektedir.

Hobilerim
Üniversite Dışı Çalıştığım Kurumlar
Üyeliklerim


arrow_upward