personKİŞİSEL BİLGİLERİM
Kişisel Bilgilerim
Ad Soyad Dr. Öğr. Üyesi Seda OĞUR
E-posta sdogur@beu.edu.tr
Gsm *******454
Cinsiyet Kadın
Diğer Eposta ogursd@gmail.com
Kişisel Web Sitem https://scholar.google.com.tr/citations?user=JUmb5zIAAAAJ&hl=tr https://www.researchgate.net/profile/Seda_Ogur/research https://beu.academia.edu/SedaO%C4%9EUR/
Kişisel Blog Sayfam https://sedaogur.blogspot.com/
Eğitim Bilgilerim
Lisans
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
1998 - 2002

Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
2002 - 2006

Doktora
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı İşleme Teknolojisi Programı
2008 - 2012

Yabancı Dil Bilgilerim
İngilizce İyi
Uzmanlık Bilgilerim Gıda Mikrobiyolojisi Gıda Kimyası Gıda Güvenliği Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Su Ürünleri Kalitesi Yenilebilir Film ve Kaplamalar
Özgeçmişim
1998-2002 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimi, 2003-2006 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği A.B.D.'nda yüksek lisans eğitimi, 2007-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi A.B.D. İşleme Teknolojisi Programında doktora eğitimi almıştır. 12.12.2012'den itibaren Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde göreve başlamış ve 02.03.2020'den itibaren Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 01.09.2017'den itibaren Gıda Güvenliği A.B.D.'nı kurmuş ve Gıda Güvenliği A.B.D. Başkanı görevini yürütmektedir.
Hobilerim
Üniversite Dışı Çalıştığım Kurumlar
Üyeliklerim


arrow_upward