receiptBİLDİRİLERİM
Bildirilerim
Başlık Etkinlik Adı Yazarlar Etiketler Tarih
Tragic Collapse of A Musician With Syphilis İn Doctor Faustus?, International Euroasia Congress On Scientific Researches And Recent Trends ? Vıı, Baku / Azerbaıjan. Nurullah Ulutaş 06.12.20 - 09.12.20
The Spanish Flu As A Threat İn Hüseyin Rahmi Gürpınar?s Novel Hakka Sığındık International Euroasia Congress On Scientific Researches And Recent Trends ? Vıı - Baku / Azerbaıjan. Nurullah Ulutaş 06.12.20 - 09.12.20
Kızıl Veba Romanında Uygarlıktan İlkelliğe Dönüş Ankara Iıı. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Nurullah Ulutaş 02.10.20 - 04.10.20
Yüzlerdeki Bilmeceler: Fotoğrafın Edebi ve Ebedi Etkisi Üzerine Iı. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Kongresi Nurullah Ulutaş N.yiğitler 28.08.20 - 30.08.20
Venedik 'te Ölüm Romanında Salgın, Aşk ve Ölüme Teslimiyet Iı. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Kongresi Nurullah Ulutaş N.yiğitler 28.08.20 - 30.08.20
Murathan Mungan 'ın Mezopotamya Üçlemesinde Didaskalinin Dramatik Etkisi 4. International Mardin Artuklu Conference On Scientific Researches Nurullah Ulutaş N.yiğitler 07.08.20 - 08.08.20
Covıd - 19 Bağlamında Veba Romanında Bir Paradoks Olarak Yaşam Sancısı Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi Nurullah Ulutaş 24.07.20 - 25.07.20
Büyülü Dağ Romanında Ölümün Kıyısında Yaşama Tutunma Felsefesi Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi Nurullah Ulutaş 24.07.20 - 25.07.20
Boşnakça Yazılmış Bazı Eserlerde Geçen Türk Diline Ait Sözcüklerin Analizi ve Balkanlar 'da Türkçe Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Nurullah Ulutaş 16.10.19 - 18.10.19
Retorik Sanatı Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu Nurullah Ulutaş 26.09.19 - 28.09.19
Turgay Nar 'ın Oyunlarında Ütopik Mekânlar ve Sıra Dışı Mimarî Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu Nurullah Ulutaş 26.09.19 - 28.09.19
Feminist Eleştiri Kuramı Bağlamında Nizarkabbani 'nin Şiirlerinde Kadın Uluslararası Ortadoğu Multidisipliner Kongresi Nurullah Ulutaş 09.05.19 - 12.05.19
Tanzimat Sonrası Türk Modernleşmesinde Pozitivistlerin Dine Yönelik Eleştirileri Uluslararası İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Sempozyumu Nurullah Ulutaş 26.04.19 - 28.04.19
Muş 'ta Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Yaşadıkları Sorunlar Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Nurullah Ulutaş & A. Utku Özensoy 07.12.18 - 07.12.18
Celal Sılay 'ın Şiirlerinde Şüphe Olgusu 2nd International Emı Entrepreneurship Socialsciences Congress Nurullah Ulutaş 09.11.18 - 11.11.18
Celal Sılay 'ın Şiirlerinde Din Olgusu 2nd International Emı Entrepreneurship Socialsciences Congress Nurullah Ulutaş 09.11.18 - 11.11.18
Divane Derviş ( Yunus Emre ) Oyununda İslam Sonrası Şamanist İzler Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi ( Iksad ) Nurullah Ulutaş 25.08.18 - 26.08.18
Haldun Taner 'in Günün Adamı Adlı Oyununda İktidar - Aydın İlişkisi Muş Alparslan Üniversitesi, Uluslararası Stem ve Eğitim Bilimleri Kongresi Nurullah Ulutaş İ. Aydın 03.05.18 - 05.05.18
Don Kişot ve Budala Romanlarındaki Ana Karakterlerinin Analizi: İki Güzel Deli Muş Alparslan Üniversitesi, Uluslararası Stem ve Eğitim Bilimleri Kongresi? Nurullah Ulutaş Baran. H 03.05.18 - 05.05.18
Ortadoğu 'nun Aykırı Şairi Nizarkabbani 'de Politik Söylem ve Kadına Bakış Iıı. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu: Geçmiş ve Gelecek Bağlamında Orta Doğu Nurullah Ulutaş 12.04.18 - 15.04.18
George Orwell 'ın Eserlerinde Gözetim Toplumu ve İktidar Iksad Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Nurullah Ulutaş İ. Aydın 09.03.18 - 11.03.18
Criticism Towards Surveillance Society And Power İn Turgay Nar 's Theatreplays 8 Th İnternational Conference On Languages, Socialscience, Educationandinterdisiplinarystudies ( Iclsse - 17 ) Nurullah Ulutaş 04.12.17 - 06.12.17
Dede Korkut Hikâyelerinden Çağdaş Türk Tiyatrosuna " Tepegöz" Motifi İksad / Kiev Üniversitesi, Dımıtrıyavorınıtskı 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi Nurullah Ulutaş 10.08.17 - 13.08.17
Şehrazat 'ın Oyunu Adlı Eserde Zorba İktidara Karşı Bir Kadın Sanatçı Mediterranean International Conference On Socialsciencesby Udg, Podgorica, Nurullah Ulutaş 19.05.17 - 20.05.17
Modern Orientations İn Teaching Turkish As A Foreign Language: Example of Mostar Mostar International Conference On Education ( Mıce 2017 ) Nurullah Ulutaş 12.05.17 - 13.05.17
Bosna 'da Çıkan Vatan Gazetesindeki Türkçe Şiirler Üzerine Bir İnceleme Geçmişten Günümüze - Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu Programı. Nurullah Ulutaş M.keklik 11.05.17 - 13.05.17
Perception of Themysticism İn Turgay Nar 's Play Titled Can Ateşinde Kanatlar ( Mevlana ) Third Sarajevointernational Conference, İrregular Migration Towards Eu And Balkan Countries, International University of Sarajevo ( Fba ) Nurullah Ulutaş 27.04.17 - 30.04.17
Kültürel Bir Sembolün Kalkınma Unsuru Olarak Sunulması: Malazgirt ÜNİDAP Doğu Anadolu Projesi Üniversiteler Birliği Nurullah Ulutaş 28.09.16 - 30.09.16
Turgay Nar 'ın Gizler Çarşısı Oyununu Jung 'un Arketip Kuramına Göre İnceleme 14. Uluslar Arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Nurullah Ulutaş 22.08.16 - 23.08.16
Gender Conflict İn Sabahattin Kudret Aksal 's Literary Work Titled Kahvede Şenlik Var 3rd International Conference On Language, Literatureandculture İn Education 2016 ( Llce - 2016 ) Nurullah Ulutaş E. Ulu 12.07.16 - 14.07.16
Çocuk Edebiyati Ürünlerinde Didaktik Yaklaşim ve Amacin Doğru Belirlenmesi I.uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi Nurullah Ulutaş 04.05.16 - 07.05.16
Political Criticism İn Turgay Nar 's Play Titled Gizler Çarşısı The ?market of Secrets? Icehm And Erpub International Conference On Disciplines İn Humanities And Social Sciences ( Dhss - 2016 Nurullah Ulutaş 26.04.16 - 27.04.16
Çocuk Kitaplarında Eğitim Olgusu Udes 2015 ( Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu ) Nurullah Ulutaş R. Işık 28.05.15 - 30.05.15
Educatory Factors In Stories And Fairy Tales of Cahit Zarifoglu International Journal of Artsandsciencescongress, Harvard Universityand Wien University Nurullah Ulutaş R. Işık 19.05.15 - 21.05.15
Millî Mücadele Sahnesi Olarak Ankara 'nın Türk Romanına Yansıması Iıı. Uluslararası Şehir Tarihi Yazarlar Kongresi Nurullah Ulutaş E. Ulu 06.03.15 - 08.03.15
Devlet Kuşu Romanında Sınıf Çatışması Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal Sempozyumu Nurullah Ulutaş 30.10.14 - 31.10.14
Türk Romanında Kimlik Bunalımı 21. Yüzyılın Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu Nurullah Ulutaş E. Ulu 26.05.14 - 28.05.14
Türkçede Yeni İmkân Arayışları Ekseninde İlhan Berk 'te Dil Sapmaları Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Nurullah Ulutaş 04.12.13 - 07.12.13
Global Warming, Thecrisis of Global Climateandthe Notion of İmmigrationand Multi - Culturalism ?participatorylocalwelfare, Citizenshipand Third Sectororganizations. What İs At Stake?? Nurullah Ulutaş İskender Dölek 31.01.13 - 01.02.13
Ümit Deniz 'in Romanlarında Bir Kurgu Sanatı Olarak: Cinayet Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ? Yıldız Teknik Üniversitesi, Edebiyatımızın Üvey Evladı: Polisiye Nurullah Ulutaş İsmail Süphandağı Memet Abukan 27.11.12 - 28.11.12
Felsefi Bir Gerekçeyle Ölümü Estetize Etme Sanatı: Roman ve İntihar Ölüm Sanat Mekan Sempozyumu Nurullah Ulutaş 05.11.12 - 07.11.12
Cahit Zarifoğlu ve Paul Eluard 'ın Şiirlerinde Çocuk İmgesinin Kullanım Biçimleri Iv.uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi ( International Comperative Literature Congress ) Nurullah Ulutaş İsmail Süphandağı 01.11.12 - 03.11.12
Medrese Tekke Çatışmaları Ekseninde Rind ve Zahid Tipleri Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum ( Madrasahtraditionandmadrasahs İn Theprocess of Modernizationinternationalsymposiom ) Nurullah Ulutaş İsmail Süphandağı 05.10.12 - 07.10.12
Hukukçu Yazarların Romanlarında İnsan Hakları ve Demokrasi Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Nurullah Ulutaş 20.04.12 - 22.04.12
Modernleşme Eşiğinde Namık Kemal 'in Eserlerinde Kadının Sosyal Statüsü Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu Nurullah Ulutaş 20.12.10 - 22.12.10
Türk Şiirinde Kullanılan Türkçe 'ye Yönelik Metaforlar Iıı. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Nurullah Ulutaş emine Kolaç 16.12.10 - 18.12.10
Egzistansiyalist Felsefe Açısından Cahit Sıtkı Tarancı 'nın Şiirlerinde Aşk Olgusu Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Sempozyumu, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi Nurullah Ulutaş 07.10.10 - 09.10.10


arrow_upward