rate_reviewMAKALELERİM
Makalelerim
Çocuk İmgesinin Cahit Zarifoğlu ve Paul Eluard 'ın Şiirlerinde Kullanımı 2013
Ankara
Nurullah Ulutaş İ. Süphandağı
Devlet Kuşu Romanında Sınıf Çatışması 2020
Kırgızistan
Nurullah Ulutaş
Türk Romanında Kimlik Bunalımı 2015
Ankara
Nurullah Ulutaş E. Ulu
Millî Mücadele Sahnesi Olarak Ankara 'nın Türk Romanına Yansıması 2015
İnternational Journal of Social Science
Nurullah Ulutaş E. Ulu
Political Criticism İn Turgay Nar 's Play Titled Gizler Çarşısı 2014
Jhms
Nurullah Ulutaş
Arketipsel Eleştiri Bağlamında Turgay Nar 'ın Gizler Çarşısı Oyunu Üzerine Bir İnceleme 2016
Ankara
Nurullah Ulutaş
Hermenötik Felsefe Bağlamında Turgay Nar 'ın Can Ateşinde Kanatlar( Mevlana ) Oyununda Zaman ve Mekân Kırılması / Hermeneutic Interpretation of Turgay Nar 's Play Titled Can Ateşinde Kanatlar ( Mevlânâ ) 2017
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish Or Turkic
Nurullah Ulutaş
Presentation of A Cultural Symbol Manzıkert As A Development Factor 2014
International Journal of Language Academy
Nurullah Ulutaş
The Motif " Tepegöz " From Dede Korkut Stories To Modern Turkish Theatre / Dede Korkut Hikâyelerinden Çağdaş Türk Tiyatrosuna "tepegöz" Motifi? 2017
International Journal of Language Academy
Nurullah Ulutaş
Turgay Nar 'ın Gizler Çarşısı 2016
Journal of Human Sciences
Nurullah Ulutaş
Bosna ' da Çıkan Vatan Gazetesindeki Türkçe Şiirler Üzerine Bir İnceleme 2017
Ijla ( International Journal of Language Academy )
Nurullah Ulutaş
Modern Orientations İn Teaching Turkish As A Foreign Language: Example of Mostar ( Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yönelimler: Mostar Örneği ) 2018
International Journal of Language Academy
Nurullah Ulutaş
Criticism Towards Surveillance Society And Power İn Turgay Nar 's Theatre Plays 2018
International Journal of Language Academy
Nurullah Ulutaş
Sabahattin Kudret Aksal 'ın Kahvede Şenlik Var Eserinde Cinsiyet Çatışması 2016
Journal of Faculty of Humanities
Nurullah Ulutaş E. Ulu
George Orwell 'in Eserlerinde Gözetim Toplumu ve İktidar Eleştirisi 2018
Ijla ( International Journal of Language Academy )
Nurullah Ulutaş Aydın İ.
Turgay Nar 'ın Can Ateşinde Kanatlar ( Mevlânâ ) Oyununda Vahdet - i Vücûd Düşüncesi Türk Kültürü 2017
Ankara
Nurullah Ulutaş
Konuşma Eğitimi ve Retorik Sanatının İletişimdeki Önemi Üzerine ( On The Importance of Speakıng Training And Rhetoric Art İn Communication ) 2019
Ijla ( International Journal of Language Academy )
Nurullah Ulutaş
Turgay Nar 'ın Oyunlarında Ütopik Mekânlar ve Sıradışı Mimari ( Utopic Spaces And Extraordinary Architecture Reflections İn Turgay Nar 's Theatres ) 2020
Turkish Studies
Nurullah Ulutaş
Bir Distopya Örneği Olarak Körlük Romanına Sosyo ? Psikolojik Bir Yaklaşım 2020
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Bir Distopya Örneği Olarak Körlük Romanına Sosyo ? Psikolojik Bir Yaklaşım
Turgay Nar 'ın Çöplük Oyunu Üzerine Görsel İmajlar Yoluyla Bir Okuma 2015
İnternational Journal of Social Science
Nurullah Ulutaş E. Ulu
Covıd - 19 Bağlamında Veba Romanında Bir Paradoks Olarak Yaşam Sancısı 2020
Bursa
Nurullah Ulutaş
Kızıl Veba Romanında Uygarlıktan İlkelliğe Dönüş 2020
İstanbul
Nurullah Ulutaş
The Spanish Flu As A Threat İn Hüseyin Rahmi Gürpınar?s Novel Hakka Sığındık 2021
Bitlis
Nurullah Ulutaş
Polisiye Roman Temsilcisi Ümit Deniz 'in Romanlarında Cinayet Kurgusu 2012
Ankara
Nurullah Ulutaş
Cahit Sıtkı 'nın Varoluşunu Tamamlayan İmge: Aşk 2011
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Nurullah Ulutaş
Peyami Safa 'nın Roman Karakterlerinin Psikolojik Çıkmazları 2010
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Nurullah Ulutaş
İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Nâmık Kemâl?in Eserlerinde "yeni İnsan Tipi" 2012
Strasbourg
Nurullah Ulutaş
Asaf Halet 'in Şiirlerinde Çocuk, Masal ve Tekerleme, Turkısh Studies ( International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish Or Turkic ) 2009
Adana
Nurullah Ulutaş
Turgay Nar 'ın Çöplük Oyunu Üzerine Görsel İmajlar Yoluyla Bir Okuma Jasss ( , Issn: 2148 - 4163, Doi Number:http: / / Dx.doi.org / 10.9761 / JASSS3077 Number: 39 , P. 41 - 56, Autumn Iıı, 2015. 2015
İnternational Journal of Social Science
Nurullah Ulutaş E. Ulu
Educatıon Phenomenon In Chıldren 's Books Çocuk Kitaplarında Eğitim Olgusu 2015
Mannheim
Ulutaş N. R. Isik
Educatory Factors In Stories And Fairy Tales of Cahit Zarifoglu 2016
Proceedings İnternational Journal of Arts And Sciences
Nurullah Ulutaş E. Ulu
Bir Kara Mizah Örneği: Sermet Çağan 'ın Ayak Bacak Fabrikası Oyunu 2016
Ankara
Nurullah Ulutaş
Covıd - 19 Bağlamında Veba Romanında Bir Paradoks Olarak Yaşam Sancısı 2014
Bursa
Nurullah Ulutaş


arrow_upward