rate_reviewMAKALELERİM
Makalelerim
Modern Moral Philosophy ( Modern Ahlak Felsefesi ) 2020
Felsefe Dünyası Dergisi, Sayı: 71, Yaz 2020, Ss. 281 - 301
G.e.m. Anscombe ( Çev. Mehmet Sabır Şaybak )
İbn Teymiyye 'nin Tanrı Tasavvuru Bağlamında Fıtrat Delili 2021
Bitlis İslâmiyat Dergisi, 3 / 1 ( Haziran, 2021 )
Mehmet Sabır Şaybak
AraştırmacıBilimselHakemliMakaleÖzgünUlusal


arrow_upward