business_centerPROJELERİM
Projelerim
P-1. (Proje) Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleptik Niteliklerinin İncelenmesi. Araştırmacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma
Bitlis Eren Üniversitesi
01.01.18 - 01.01.18
Proje
P-2. (Proje) Van Piyasasında Tüketime Sunulan Salamura Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik, Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Niteliklerinin İncelenmesi. Araştırmacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu,
Bitlis Eren Üniversitesi
01.01.18 - 01.01.18
Proje
P-3. (Proje) İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Listeria Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı. Araştırmacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2002-VF-018.
Bitlis Eren Üniversitesi
01.01.18 - 01.01.18
Proje
P-4. (Proje) Çiğ Süt ve Otlu Peynirlerde Escherichia coli O157:H7’nin Varlığı. Araştırmacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2006-VF-B025.
Bitlis Eren Üniversitesi
01.01.18 - 01.01.18
Proje
P-5. (Proje) Dondurulmuş Olarak ve +4oC de Muhafaza Edilen İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Biyojen Amin Oluşumu ve Mikrobiyolojik Değişimlerin Belirlenmesi. Araştırmacı, Yüzüncü Yı
Bitlis Eren Üniversitesi
01.01.18 - 01.01.18
Proje
P-6. (Proje) Soğukta Muhafaza Edilen Gökkuşağı Alabalığında (Oncorchynchus mykiss, Walbaum 1792) Muhafaza Süresince Meydana Gelen Kalite Değişimleri. Araştırmacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Ara
Bitlis Eren Üniversitesi
01.01.18 - 01.01.18
Proje
P-7. (Proje) Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin Kurulması. Araştırmacı, Devlet Planlama Teşkilatı, 2009.
Bitlis Eren Üniversitesi
01.01.18 - 01.01.18
Proje


arrow_upward