receiptBİLDİRİLERİM
Bildirilerim
Başlık Etkinlik Adı Yazarlar Etiketler Tarih
6. Çiğ Süt ve Otlu Peynirlerde Esherichia Coli O157:H7 'nin Varlığı, Özet Kitabı, 364 - 371. 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14 - 16 Mayıs 2009, Bursa Sancak Y C Sancak H İşleyici Ö Durmaz H 14.05.09 - 16.05.09
5. Lor Peynirleri İçerisindeki Bazı Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23 - 27 Ağustos 2007, Malatya Kılıçel F Tarakçı Z Sancak H Durmaz H 23.08.07 - 27.08.07
2. Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri ( 2004 ), Bildiri Kitabı, 261 - 267. I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 29 Eylül - 1 Ekim 2004, Ankara Kılıçel F Tarakçı Z Sancak H Durmaz H 29.09.04 - 01.10.04
3. Pastörize Sütten Yapılan Otlu Peynirlerin Üretim ve Olgunlaşma Aşamalarında Listeria Monocytogenesin Seyri, Bildiri Kitabı, 269 - 276. I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 29 Eylül - 1 Ekim 2004, Ankara Sağun E Durmaz H Sancak H Tarakçı Z 29.09.04 - 01.10.04
4. Salamura Otlu Peynirde Olgunlaşma Süresince Mineral Madde Değişimi, Bildiri Kitabı, 429 - 436. I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 29 Eylül - 1 Ekim 2004, Ankara Sağun E Tarakçı Z Sancak H Durmaz H 29.09.04 - 01.10.04
1. Van 'da Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Süt Ürünlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma, Ed: Akbulut N, Bildiriler Kitabı, 459 - 464. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, 22 - 23 Mayıs 2003, Bornova, İzmir Sağun E Sancak H Durmaz H 22.05.03 - 23.05.03


arrow_upward