rate_reviewMAKALELERİM
Makalelerim
1. ( Yüksek Lisans Tezi ) Sancak H ( 1995 ): Van Piyasasında Tüketime Sunulan Salamura Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik, Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Niteliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Van. ( Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu, 95 - Vf - 346 ) 1995
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan Sancak
Diğer
2. ( Doktora Tezi ) Sancak H ( 2005 ): İnci Kefalinde ( Chalcalburnus Tarichi, Pallas 1811 ) Listeria Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı, Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Van. ( Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2002 - Vf - 018 ) 2005
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan Sancak
Diğer
1. Van Gölünün Mikrobiyolojik Kirliliği ve Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, Veterinarium, 6, 1 - 2, 37 - 39. 1995
Veterinarium, 6, 1 - 2, 37 - 39
Boynukara B Sancak Y C Baydaş B Sancak H Berktaş Y C
DergiHakemliMakaleUlusalYayınlanmış
2. Van Piyasasında Tüketime Sunulan Salamura Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik, Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Niteliklerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2, 106 - 113. 1995
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2, 106 - 113
Sancak H Sancak Y C
DergiHakemliMakaleUlusalYayınlanmış
3. Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleptik Niteliklerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7, 1 - 2, 67 - 73. 1996
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7, 1 - 2, 67 - 73
Sancak Y C Kayaardı S Sağun E İşleyici Ö Sancak H
DergiHakemliMakaleUlusalYayınlanmış
4. Van 'da Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Süt Ürünlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12, 1 - 2, 108 - 112. 2001
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12, 1 - 2, 108 - 112.
Sağun E Sancak H Durmaz H
DergiHakemliMakaleUlusalYayınlanmış
5. Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14,1, 41 - 45. 2004
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14,1, 41 - 45
Kılıçel F Tarakçı Z Sancak H Durmaz H
DergiHakemliMakaleUlusalYayınlanmış
6. Otlu Peynirlerin Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, 1 - 2, 18 - 23. 2005
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, 1 - 2, 18 - 23
Tarakçı Z Sancak H Durmaz H Kılıçel F
DergiHakemliMakaleUlusalYayınlanmış
7. Otlu Peynir Üretiminde Kullanılan Otların Mikrobiyolojik ve Kimyasal Nitelikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, 1 - 2, 33 - 38. 2005
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, 1 - 2, 33 - 38
Sağun E Durmaz H Sancak H
DergiHakemliMakaleUlusalYayınlanmış
8. İnek Sütünden Üretilerek Cam Kavanozlarda Olgunlaştırılan Tulum Peynirinin Bazı Özellikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, 1, 9 - 14. 2005
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, 1, 9 - 14
Tarakçı Z Küçüköner E Sancak H Ekici K
DergiHakemliMakaleUlusalYayınlanmış
9. Salamura Otlu Peynirde Olgunlaşma Süresince Mineral Madde Değişimi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, 1, 21 - 25. 2005
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, 1, 21 - 25
Sağun E Tarakçı Z Sancak H Durmaz H
DergiHakemliMakaleUlusalYayınlanmış
10. Dondurulmuş Olarak Muhafaza Edilen İnci Kefali 'nde ( Chalcalburnus Tarichi, Pallas 1811 ) Biyojen Amin Oluşumu ve Mikrobiyolojik Değişimlerin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22, 2, 93 - 99. 2011
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22, 2, 93 - 99
Ekici K Sağun E Sancak Yc Sancak H Yörük İh İşleyici Ö
DergiHakemliMakaleUlusalYayınlanmış
UKSY-6. (Ulusal Kongre/Sempozyum) SANCAK H (2008): Meslek Yüksekokullarında Görev Alacak Öğretim Elemanı Profillerinin Belirlenmesi ve Kariyer Geliştirme Sistemi, IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, 5-8 Kasım 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UlusalKonferansSempozyumMakale
UKSY-7. (Ulusal Kongre/Sempozyum) Sancak YC, SANCAK H, İşleyici Ö, Durmaz H (2009): Çiğ Süt ve Otlu Peynirlerde Esherichia coli O157:H7’nin Varlığı, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, Bursa, Özet Kitabı, 364-371. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UlusalKonferansSempozyumMakale
UKSY-8. (Ulusal Kongre/Sempozyum) Sağun E, SANCAK H, Ekici K, Yörük İ (2009): Soğukta Muhafaza Edilen Van Gölü İnci Kefalı’nda (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Vitamin E Düzeylerinin Belirlenmesi, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, Bursa, Özet Kitabı, 409-415. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UlusalKonferansSempozyumMakale
UKSY-1. (Ulusal Kongre/Sempozyum) Sağun E, SANCAK H, Durmaz H (2003): Vanda Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Süt Ürünlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma, Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2003, Bornova, İzmir, Ed: Akbulut N, Bildiriler Kitabı, 459-464. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UlusalKonferansSempozyumMakale
UKSY-2. (Ulusal Kongre/Sempozyum) Kılıçel F, Tarakçı Z, SANCAK H, Durmaz H (2004): Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri, I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim 2004, Ankara, Bildiri Kitabı, 261-267. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UlusalKonferansSempozyumMakale
UKSY-3. (Ulusal Kongre/Sempozyum) Sağun E, Durmaz H, SANCAK H, Tarakçı Z (2004): Pastörize Sütten Yapılan Otlu Peynirlerin Üretim ve Olgunlaşma Aşamalarında Listeria monocytogenesin Seyri, I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim 2004, Ankara, Bildiri Kitabı, 269-276. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UlusalKonferansSempozyumMakale
UKSY-4. (Ulusal Kongre/Sempozyum) Sağun E, Tarakçı Z, SANCAK H, Durmaz H (2004): Salamura Otlu Peynirde Olgunlaşma Süresince Mineral Madde Değişimi, I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim 2004, Ankara, Bildiri Kitabı, 429-436. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UlusalKonferansSempozyumMakale
UKSY-5. (Ulusal Kongre/Sempozyum) Kılıçel F, Tarakçı Z, SANCAK H, Durmaz H (2007): Lor Peynirleri İçerisindeki Bazı Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UlusalKonferansSempozyumMakale
UKSY-6. (Ulusal Kongre/Sempozyum) SANCAK H (2008): Meslek Yüksekokullarında Görev Alacak Öğretim Elemanı Profillerinin Belirlenmesi ve Kariyer Geliştirme Sistemi, IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, 5-8 Kasım 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UlusalKonferansSempozyumMakale
UKSY-7. (Ulusal Kongre/Sempozyum) Sancak YC, SANCAK H, İşleyici Ö, Durmaz H (2009): Çiğ Süt ve Otlu Peynirlerde Esherichia coli O157:H7’nin Varlığı, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, Bursa, Özet Kitabı, 364-371. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UlusalKonferansSempozyumMakale
UKSY-8. (Ulusal Kongre/Sempozyum) Sağun E, SANCAK H, Ekici K, Yörük İ (2009): Soğukta Muhafaza Edilen Van Gölü İnci Kefalı’nda (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Vitamin E Düzeylerinin Belirlenmesi, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, Bursa, Özet Kitabı, 409-415. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UlusalKonferansSempozyumMakale
UAHDY-1. (Uluslararası Hakemli Dergi) Tarakci Z, Sagun E, SANCAK H, Durmaz H (2004): The Effect of Salt Concentration on Some Characteristics in Herby Cheese, Pakistan Journal of Nutrition, 3 (4): 232-236. (ISSN: 1680-5194) (e-ISSN: 1994-7984) (doi: 10.3923/pjn.2004.232.236) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-2. (Uluslararası Hakemli Dergi) Tarakci Z, Durmaz H, Sagun E, SANCAK H (2005): Influence of Brine Concentration on Chemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Herby Cheese, Indian Veterinary Journal, 82: 279-282. (ISSN: 1680-5194) (e-ISSN: 1994-7984) (SCI-E) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-3. (Uluslararası Hakemli Dergi) Durmaz H, Tarakci Z, Sagun E, SANCAK H (2006): Effect of Ripening Time on Mineral Contents of Herby Cheese, Journal of Animal and Veterinary Advances, 5 (12): 1050-1052. (ISSN: 1680-5593) (e-ISSN: 1993-601X) (doi: javaa.2006.1050.1052) (SCI-E) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-4. (Uluslararası Hakemli Dergi) Durmaz H, Sagun E, SANCAK H, Sagdic O (2007): The Fate of Two Listeria monocytogenes Serotypes in “Cig Kofte” at Different Storage Temperatures, Meat Science, 76: 123-127. (ISSN: 0309-1740) (e-ISSN: 1873-4138) (doi: 10.1016/j.meatsci.2006.10.020) (SCI) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-5. (Uluslararası Hakemli Dergi) Durmaz H, Sagun E, Tarakci Z, SANCAK H (2008): Effects of Fat Content on Survival of Listeria monocytogenes in Yogurt Fermentation and Storage, Indian Veterinary Journal, 85: 1187-1189. (ISSN: 1680-5194) (e-ISSN: 1994-7984) (SCI-E) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-6. (Uluslararası Hakemli Dergi) Kilicel F, Tarakci Z, SANCAK H, Durmaz H (2008): Survey of Trace Metals in Turkish Kes Cheese, Reviews in Analytical Chemistry, 27 (2): 101-109. (ISSN: 0793-0135) (e-ISSN: 2191-0189) (doi: 10.1515/REVAC.2008.27.2.101) (SCI-E) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-7. (Uluslararası Hakemli Dergi) SANCAK H, Kilicel F, Tarakci Z, Durmaz H (2008): Chemical Compositions and Mineral Contents of Herbs Added to Dairy Products in East Anatolia Region of Turkey, Reviews in Analytical Chemistry, 27 (2): 111-121. (ISSN: 0793-0135) (e-ISSN: 2191-0189) (doi: 10.1515/REVAC.2008.27.2.111) (SCI-E) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-1. (Uluslararası Hakemli Dergi) Tarakci Z, Sagun E, SANCAK H, Durmaz H (2004): The Effect of Salt Concentration on Some Characteristics in Herby Cheese, Pakistan Journal of Nutrition, 3 (4): 232-236. (ISSN: 1680-5194) (e-ISSN: 1994-7984) (doi: 10.3923/pjn.2004.232.236) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-2. (Uluslararası Hakemli Dergi) Tarakci Z, Durmaz H, Sagun E, SANCAK H (2005): Influence of Brine Concentration on Chemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Herby Cheese, Indian Veterinary Journal, 82: 279-282. (ISSN: 1680-5194) (e-ISSN: 1994-7984) (SCI-E) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-3. (Uluslararası Hakemli Dergi) Durmaz H, Tarakci Z, Sagun E, SANCAK H (2006): Effect of Ripening Time on Mineral Contents of Herby Cheese, Journal of Animal and Veterinary Advances, 5 (12): 1050-1052. (ISSN: 1680-5593) (e-ISSN: 1993-601X) (doi: javaa.2006.1050.1052) (SCI-E) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-4. (Uluslararası Hakemli Dergi) Durmaz H, Sagun E, SANCAK H, Sagdic O (2007): The Fate of Two Listeria monocytogenes Serotypes in “Cig Kofte” at Different Storage Temperatures, Meat Science, 76: 123-127. (ISSN: 0309-1740) (e-ISSN: 1873-4138) (doi: 10.1016/j.meatsci.2006.10.020) (SCI) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-5. (Uluslararası Hakemli Dergi) Durmaz H, Sagun E, Tarakci Z, SANCAK H (2008): Effects of Fat Content on Survival of Listeria monocytogenes in Yogurt Fermentation and Storage, Indian Veterinary Journal, 85: 1187-1189. (ISSN: 1680-5194) (e-ISSN: 1994-7984) (SCI-E) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-6. (Uluslararası Hakemli Dergi) Kilicel F, Tarakci Z, SANCAK H, Durmaz H (2008): Survey of Trace Metals in Turkish Kes Cheese, Reviews in Analytical Chemistry, 27 (2): 101-109. (ISSN: 0793-0135) (e-ISSN: 2191-0189) (doi: 10.1515/REVAC.2008.27.2.101) (SCI-E) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAHDY-7. (Uluslararası Hakemli Dergi) SANCAK H, Kilicel F, Tarakci Z, Durmaz H (2008): Chemical Compositions and Mineral Contents of Herbs Added to Dairy Products in East Anatolia Region of Turkey, Reviews in Analytical Chemistry, 27 (2): 111-121. (ISSN: 0793-0135) (e-ISSN: 2191-0189) (doi: 10.1515/REVAC.2008.27.2.111) (SCI-E) 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıHakemliDergiMakale
UAKSY-1. (Uluslararası Kongre/Sempozyum) SANCAK H, Sağun E (2006): İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Listeria Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-20 Eylül 2006, İstanbul, Bildiri Kitabı, 503-516. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
UAKSY-2. (Uluslararası Kongre/Sempozyum) Sağun E, Yörük İ, Ekici K, SANCAK H (2006): Dondurularak Muhafaza Edilen Van Gölü İnci Kefalı’nda (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Vitamin E Düzeylerinin Belirlenmesi, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-20 Eylül 2006, İstanbul, Bildiri Kitabı, 725-733. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
UAKSY-3. (Uluslararası Kongre/Sempozyum) Sağun E, Sancak YC, Durmaz H, SANCAK H (2008): Van Yöresindeki Çiğ Sütlerde Antibiyotik Kalıntılarının Varlığı, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 07-09 Ekim 2008, Kampüs, Van, Kongre Özet Kitabı, 246-247. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
UAKSY-1. (Uluslararası Kongre/Sempozyum) SANCAK H, Sağun E (2006): İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Listeria Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-20 Eylül 2006, İstanbul, Bildiri Kitabı, 503-516. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
UAKSY-2. (Uluslararası Kongre/Sempozyum) Sağun E, Yörük İ, Ekici K, SANCAK H (2006): Dondurularak Muhafaza Edilen Van Gölü İnci Kefalı’nda (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Vitamin E Düzeylerinin Belirlenmesi, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-20 Eylül 2006, İstanbul, Bildiri Kitabı, 725-733. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
UAKSY-3. (Uluslararası Kongre/Sempozyum) Sağun E, Sancak YC, Durmaz H, SANCAK H (2008): Van Yöresindeki Çiğ Sütlerde Antibiyotik Kalıntılarının Varlığı, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 07-09 Ekim 2008, Kampüs, Van, Kongre Özet Kitabı, 246-247. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
ATIF 1-) Erkan EM, Ciftcioglu G, Vural A, Aksu H (2007): Some Microbiological Characteristics of Herbed Cheeses, Journal of Food Quality, 30 (2): 228-236; “Tarakci Z, Sagun E, SANCAK H, Durmaz H (2004): The Effect of Salt Concentration on Some Characteristics in Herby Cheese, Pakistan Journal of Nutrition, 3 (4): 232-236”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 2-) Irkın R, Degirmencioglu N (2009): Microbial Characteristics of Herby Cheeses, Plant Science, 46: 315-318; “Tarakci Z, Sagun E, SANCAK H, Durmaz H (2004): The Effect of Salt Concentration on Some Characteristics in Herby Cheese, Pakistan Journal of Nutrition, 3 (4): 232-236”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 3-) Tarakci Z, Temiz H (2009): A Review of the Chemical, Biochemical and Antimicrobial Aspects of Turkish Otlu (Herby) Cheese, International Journal of Dairy Technology, 62 (3): 354-360; “Tarakci Z, Sagun E, SANCAK H, Durmaz H (2004): The Effect of Salt Concentration on Some Characteristics in Herby Cheese, Pakistan Journal of Nutrition, 3 (4): 232-236”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 4-) Andic S, Genccelep H, Kose S (2010): Determination of Biogenic Amines in Herby Cheese, International Journal of Food Properties, 13 (6): 1300-1314; “Tarakci Z, Sagun E, SANCAK H, Durmaz H (2004): The Effect of Salt Concentration on Some Characteristics in Herby Cheese, Pakistan Journal of Nutrition, 3 (4): 232-236”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 5-) Tarakçı Z, Durmaz H, Sağun E (2005): Siyabonun (Ferula sp.) Otlu Peynirin Olgunlaşması Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (1): 53-56; “Tarakci Z, Durmaz H, Sagun E, SANCAK H (2005): Influence of Brine Concentration on Chemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Herby Cheese, Indian Veterinary Journal, 82: 279-282”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 6-) Tarakçı Z, Küçüköner E (2006): Farklı Yağ Oranına Sahip Sütten Üretilen Van Otlu Peynirlerinde Olgunlaşma Süresinde Meydana Gelen Değişiklikler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 16 (1): 19-24; “Tarakci Z, Durmaz H, Sagun E, SANCAK H (2005): Influence of Brine Concentration on Chemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Herby Cheese, Indian Veterinary Journal, 82: 279-282”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 11-) Bortolussi N, Sponchiado A, Gottardo F, Iacumin L, Comi G (2010): A Validation study on the Production Process to Control the Fate of L. monocytogenes in Traditional Veneto Sausages, Industrie Alimentari, 49 (501): 7-16; “Durmaz H, Sagun E, SANCAK H, Sagdic O (2007): The Fate of Two Listeria monocytogenes Serotypes in “Cig Kofte” at Different Storage Temperatures, Meat Science, 76: 123-127”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 12-) Bingol EB, Cetin O, Mutatoglu K (2011): Effect of Lemon Juice on the Survival of Salmonella Enteritidis and Escherichia coli in Cig Kofte (Raw Meatball), British Food Journal, 113 (9): 1183-1194; “Durmaz H, Sagun E, SANCAK H, Sagdic O (2007): The Fate of Two Listeria monocytogenes Serotypes in “Cig Kofte” at Different Storage Temperatures, Meat Science, 76: 123-127”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 17-) Levent A, Alp S, Ekin S, Karagoz S (2010): Trace Heavy Metal Contents and Mineral Rosa Canina L. Fruits from Van Region of Eastern Anatolia, Turkey, Reviews in Analytical Chemistry, 29 (1): 13-24; “SANCAK H, Kilicel F, Tarakci Z, Durmaz H (2008): Chemical Compositions and Mineral Contents of Herbs Added to Dairy Products in East Anatolia Region of Turkey, Reviews in Analytical Chemistry, 27 (2): 111-121”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 18-) Tekinsen KK, Ozdemir Z (2006): Prevalence of Foodborne Pathogens in Turkish Van Otlu (Herb) Cheese, Food Control, 17 (9): 707-711; “SANCAK H, Sancak YC (1995): Van Piyasasında Tüketime Sunulan Salamura Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik, Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Niteliklerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2: 106-113”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 7-) Hayaloglu AA, Fox PF (2008): Cheeses of Turkey: 3. Varieties Containing Herbs of Spices, Dairy Science & Technology, 88): 245-256; “Tarakci Z, Durmaz H, Sagun E, SANCAK H (2005): Influence of Brine Concentration on Chemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Herby Cheese, Indian Veterinary Journal, 82: 279-282”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 8-) Tarakci Z, Temiz H (2009): A Review of the Chemical, Biochemical and Antimicrobial Aspects of Turkish Otlu (Herby) Cheese, International Journal of Dairy Technology, 62 (3): 354-360; “Tarakci Z, Durmaz H, Sagun E, SANCAK H (2005): Influence of Brine Concentration on Chemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Herby Cheese, Indian Veterinary Journal, 82: 279-282”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 9-) Cetin O, Bingol EB, Akkaya H (2008): The Microbiological, Serological and Parasitological Quality of Cig Kofte (Raw Meatball) and Its Lettuce Marketed in Istanbul, Polish Journal of Environmental Studies, 17 (5): 701-706; “Durmaz H, Sagun E, SANCAK H, Sagdic O (2007): The Fate of Two Listeria monocytogenes Serotypes in “Cig Kofte” at Different Storage Temperatures, Meat Science, 76: 123-127”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 10-) Kilic B (2009): Current Trends in Traditional Turkish Meat Products and Cuisine, LWT-Food Science and Tehnology, 42 (10): 1581-1589; “Durmaz H, Sagun E, SANCAK H, Sagdic O (2007): The Fate of Two Listeria monocytogenes Serotypes in “Cig Kofte” at Different Storage Temperatures, Meat Science, 76: 123-127”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 23-) Sancak YC, İşleyici Ö, Sağun E (2007): Van’da Tüketime Sunulan Bazı Et Ürünlerinde Listeria monocytogenes Varlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18 (1): 93-99; “Sancak YC, Kayaardı S, Sağun E, İşleyici Ö, SANCAK H (1996): Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleptik Niteliklerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7 (1-2): 67-73”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 24-) Gülbaz G, Kamber U (2008): Experimentally Fermented Sausage from Goose Meat and Quality Attributes, Journal of Muscle Foods, 19 (3): 247-260; “Sancak YC, Kayaardı S, Sağun E, İşleyici Ö, SANCAK H (1996): Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleptik Niteliklerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7 (1-2): 67-73”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 13-) Ghaedi M, Tavallali H, Shokrollahi A, Zahedi M, Montazerozohori M, Soylak M (2009): Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Zinc, Nickel, Iron and Lead in Different Matrixes after Solid Phase Extraction on Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)-Coated Alumina as Their Bis (2-Hydroxyacetophenone)-1, 3-Propanediimine Chelates, Journal of Hazardous Materials, 166 (2-3): 1441-1448; “Kilicel F, Tarakci Z, SANCAK H, Durmaz H (2008): Survey of Trace Metals in Turkish Kes Cheese, Reviews 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 14-) Tarakci Z, Temiz H (2009): A Review of the Chemical, Biochemical and Antimicrobial Aspects of Turkish Otlu (Herby) Cheese, International Journal of Dairy Technology, 62 (3): 354-360; “Kilicel F, Tarakci Z, SANCAK H, Durmaz H (2008): Survey of Trace Metals in Turkish Kes Cheese, Reviews in Analytical Chemistry, 27 (2): 101-109”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 15-) Tarakci Z, Dervisoglu M, Temiz H, Aydemir O, Yazici F (2010): Review on Kes Cheese, Gıda, 35 (4): 283-288; “Kilicel F, Tarakci Z, SANCAK H, Durmaz H (2008): Survey of Trace Metals in Turkish Kes Cheese, Reviews in Analytical Chemistry, 27 (2): 101-109”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 16-) Tavallali H, Lalehparvar S, Nekoei AR, Niknam K (2011): Ion-flotation Separation of Cd (II), Co (II) and Pb (II) Traces Using a New Ligand before Their Flame Atomic Absorption Spectrometric Determinations in Colored Hair and Dryer Agents of Paint, Journal of the Chinese Chemical Society, 58: 199-206; “Kilicel F, Tarakci Z, SANCAK H, Durmaz H (2008): Survey of Trace Metals in Turkish Kes Cheese, Reviews in Analytical Chemistry, 27 (2): 101-109”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 29-) Tarakci Z, Temiz H (2009): A Review of the Chemical, Biochemical and Antimicrobial Aspects of Turkish Otlu (Herby) Cheese, International Journal of Dairy Technology, 62 (3): 354-360; “Tarakçı Z, SANCAK H, Durmaz H, Kılıçel F (2005): Otlu Peynirlerin Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (1-2): 18-23”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 30-) Duman Aydın B, Gülmez M (2008): Erzincan Tulum Peyniri Üretiminde Alternatif Yöntemlerin Araştırılması, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14 (1): 67-73; “Tarakçı Z, Küçüköner E, SANCAK H, Ekici K (2005): İnek Sütünden Üretilerek Cam Kavanozlarda Olgunlaştırılan Tulum Peynirinin Bazı Özellikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (1): 9-14”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 19-) Yalçın S, Ardıç M, Nizamlıoğlu M (2007): Urfa Peynirinin Bazı Kalite Nitelikleri, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2 (3): 90-95; “SANCAK H, Sancak YC (1995): Van Piyasasında Tüketime Sunulan Salamura Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik, Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Niteliklerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2: 106-113”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 20-) Atasever M, Keleş A, Güner A, Uçar G (1998): Konya’da Tüketime Sunulan Fermente Sucukların Bazı Kalite Nitelikleri, Veteriner Bilimleri Dergisi, 14 (2): 27-32; “Sancak YC, Kayaardı S, Sağun E, İşleyici Ö, SANCAK H (1996): Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleptik Niteliklerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7 (1-2): 67-73”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 21-) Gökmen M, Alişarlı M (2003): Van İlinde Tüketime Sunulan Kıymaların Bazı Patojen Bakteriler Yönünden İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14 (1): 27-34; “Sancak YC, Kayaardı S, Sağun E, İşleyici Ö, SANCAK H (1996): Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleptik Niteliklerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7 (1-2): 67-73”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 22-) Erdoğrul Ö, Ergün Ö (2005): Kahramanmaraş Piyasasında Tüketilen Sucukların Bazı Fiziksel, Kimyasal, Duyusal ve Mikrobiyolojik Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31 (1): 55-65; “Sancak YC, Kayaardı S, Sağun E, İşleyici Ö, SANCAK H (1996): Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleptik Niteliklerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7 (1-2): 67-73”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 31-) Büyükyörük S, Soyutemiz GE (2010): Geleneksel Olarak Üretilmiş İzmir Tulum Peynirinden Lactococcus lactis (Lactococcus lactis alttür lactis ve alttür cremoris) Suşlarının İzolasyonu, Fenotipik ve Moleküler Teknikler ile İdentifikasyonu, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7 (2): 81-87; “Tarakçı Z, Küçüköner E, SANCAK H, Ekici K (2005): İnek Sütünden Üretilerek Cam Kavanozlarda Olgunlaştırılan Tulum Peynirinin Bazı Özellikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 32-) Hayaloglu AA, Fox PF (2008): Cheeses of Turkey: 3. Varieties Containing Herbs of Spices, Dairy Science & Technology, 88: 245-256; “Sağun E, Tarakçı Z, SANCAK H, Durmaz H (2005): Salamura Otlu Peynirde Olgunlaşma Süresince Mineral Madde Değişimi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (1): 21-25”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 25-) Ergonul B, Kundakci A (2011): Microbiological Attributes and Biogenic Amine Content of Probiotic Turkish Fermented Sausage, Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 6 (1): 49-56; “Sancak YC, Kayaardı S, Sağun E, İşleyici Ö, SANCAK H (1996): Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleptik Niteliklerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7 (1-2): 67-73”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 26-) Konaç Y (2006): Beyaz Peynir Örneklerinde Staphylococcus aureus’un Farklı Selektif Besiyerlerinde Sayımı ve Tanımlanması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara; “Sağun E, SANCAK H, Durmaz H (2001): Van da Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Süt Ürünlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12 (1-2): 108-112”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 27-) Çelik Ş, Uysal Ş (2009): Beyaz Peynirin Bileşim, Kalite, Mikroflora ve Olgunlaşması, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40 (1): 141-151; “Sağun E, SANCAK H, Durmaz H (2001): Van da Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Süt Ürünlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12 (1-2): 108-112”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale
ATIF 28-) Tarakci Z, Kucukoner E (2008): Comparison of Basic Nutrients, Mineral and Heavy Metal Contents of Herby Dairy Products, International Journal of Food Science & Technology, 43 (2): 216-219; “Kılıçel F, Tarakçı Z, SANCAK H, Durmaz H (2004): Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (1): 41-45”. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Hakan SANCAK
AtıfMakale


arrow_upward