rate_reviewMAKALELERİM
Makalelerim
Ödemiş Çeşmeleri ve Çeşme Kitabeleri 2013
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 25, 2013, Sayfa 205 - 224.
Öğr. Gör. Edip Yılmaz
Ohri?deki( Makedonya ) Osmanlı Dönemi Camileri 2018
Anasay, Sayı 4
Dr. Öğr. Üyesi Edip Yılmaz - Erdal Elmas
Hamza Ağa( Yeniceköy ) Camii Haziresi Mezar Taşları, 2018
Van Yyü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 39, 2018
Dr. Öğr. Üyesi Edip Yılmaz Uz. Gülsün Ebiri
Birgi Tarihi Mezar Taşları 2019
Bitlis İslamiyat Dergisi, Sayı 2
Dr. Öğr. Üyesi Edip Yılmaz
Tezhipte Kullanılan Motif ve Teknikler 2019
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2.
Dr. Öğr. Üyesi Edip Yılmaz Rumeysa Şimşek
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanesindeki Mesnevi 'nin Tezhip İncelemesi 2020
Yyü. Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi( Vasad ), Sayı 6, S. 45 - 72
Dr. Öğr. Üyesi Edip Yılmaz Rumeysa Şimşek
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanesindeki Mesnevi 'nin Tezhip İncelemesi 2020
Yyü. Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi( Vasad ), Sayı 6, S. 45 - 72
Dr. Öğr. Üyesi Edip Yılmaz Rumeysa Şimşek
Tarihi Mezar Taşı Kitabelerinde Ayet, Hadis ve Güzel Sözlerden Örnekler 2020
Siirt Universitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 / 2 ( Aralık / 2020 ), S. 427 - 442.
Dr. Öğr. Üyesi Edip Yılmaz
İlk Osmanlı Şeyhülislamı Molla Fenari 1995
Diyanet İlmi Dergi, c.3. Sayı 3, 71 - 82
Edip Yılmaz Aydın Yıldırım


arrow_upward