rate_reviewMAKALELERİM
Makalelerim
Coulomb Static Stres Changes Before And After The 23 October 2011 Van, Eastern Turkey, Earthquake ( Mw = 7.1 ): Implications For The Earthquake Hazard Mitigation 2013
Nat. Hazards Earth Syst. Sci.
Utkucu M. Durmuş H. Yalçın H. Budakoğlu E. Işık E.
BasılmışDergiUluslararası
Displacement Of The Buildings According To Site - Specific Earthquake Spectra 2014
Periodica Polytechnica Civil Engineering
Işık Ercan Mustafa Kutanis İhsan Engin Bal
Uluslararası
Performance Based Assessment For Existing Residential Buildings İn Lake Van Basin And Seismicity Of The Region 2016
Earthquakes And Structures
Işık Ercan Mustafa Kutanis
Evaluation Of Ground Snow Loads At The Micro - Climate Regions 2015
Russian Meteorology And Hydrology
Mehmet Cihan Aydın Ercan Işık
Determination Of Local Site - Specific Spectra Using Probabilistic Seismic Hazard Analysis For Bitlis Province 2015
Earth Sci. Res. J.
Işık Ercan Mustafa Kutanis
Web Based Evaluation Of Earthquake Damages For Reinforced Concrete Buildings. 2017
Earthquakes And Structures
Işık E. Işık Mf. Bülbül M.a.
Using Cfd İn Hydraulic Structures 2015
International Journal Of Scientific And Technological Research
Mehmet Cihan Aydın Ercan Işık
A Study On The Route Of Silk Road İn Lake Van Basin 2015
International Journal Of Scientific And Technological Research
Bakis A. Serdar Mt Işık E. Akilli A. Hattatoglu F.
Effects Of Material Strength On Structural Performance For The Irregularity Structure 2015
International Journal Of Novel Research İn Civil Structural And Earth Sciences,
Işık E. Kaya C. T Tapancı
Usability Of Ahlat Stone As Aggregate İn Reactive Powder Concrete 2015
Int. Journal Of Applied Sciences And Engineering Research
Işık E. Bakış A. Akıllı A. Hattaoğlu F.
Bending Strength Of Rpc Using Ahlat Stone As Aggregate 2015
Iosr, Journal Of Mechanical And Civil Engineering
Işık E.bakış A. Akıllı A. Hattaoğlu F
Investigation Of An Existing Rc Building With Different Rapid Assessment Methods 2015
Bitlis Eren University Journal Of Science And Technology
Ercan Işık
A Case Study Of Canadian Seismic Screening Method İn Lake Van Basin 2016
Iosr, Journal Of Mechanical And Civil Engineering
Karaşin İb. Işık E. Antep B.
Investigation Of Using Rubber Granules İn Concrete. 2016
Iosrjen, Journal Of Engineering
Akıllı A. Işık E. Bakış A. Ülker M.
Protection Of Ten - Eyed Bridge İn Diyarbakır 2016
Budownictwo İarchitektura
Karaşin İb. Işık E.
A Study On Economic Losses Caused By Earthquake 2016
Ijret: International Journal Of Research İn Engineering And Technology
Işık E. Özlük Mh. Demir E.
Effects Of Workmanship Values On Cost Of Transportation Structures For Different Concrete Classes 2016
Iosr Journal Of Mechanical And Civil Engineering ( Iosr - Jmce )
Bakır D. Işık E. Bakış A. Ülker M.
Effects Of Material Strength On Structural Performance Of Damaged Rc Building 2016
Bitlis Eren University Journal Of Science And Technology
Işık E.
Comparison Of Workmanship Values İn Construction Manufacturing For Turkey And Suggestions 2016
Iosr Journal Of Engineering ( Iosrjen )
Ülker M. Karaşin İb. Işık E. Özlük M.h.
Consistency Of The Rapid Assessment Method For Reinforced Concrete Buildings 2017
Earthquakes And Structures
Ercan Işık
Alternative İnstrumentation Schemes For The Structural İdentification Of The Reinforced Concrete Field Test Structure By Ambient Vibration Measurements 2017
? Ksce Journal Of Civil Engineering
Mustafa Kutanis Elif Orak Boru Ercan Işık
Performance Evaluation Of A Historical Tomb And Seismcity Of The Region 2016
Bitlis Eren University Journal Of Science And Technology
Işık E. Aydın Mc. Ülker M.
The Impact Of Concrete Strength On The Structure Performance Under Repeated Loads 2016
Bitlis Eren University Journal Of Science And Technology
Bakış A. Özdemir M. Işık E. Akıllı A.
Impact On The Building Performance Of Subsequently Cast Concrete 2017
Bitlis Eren University Journal Of Science And Technology
Karaşin İb. Işık E.
A Study On The Mixture Ratio Of Pumice Powder Concrete On The Concrete Pavement And The Construction Of Building 2017
Iosr Journal Of Mechanical And Civil Engineering ( Iosr - Jmce )
Bakış A. Işık E. Akıllı A. Ülker M.
Loss Estimation And Seismic Risk Assessment İn Eastern Turkey 2017
Gradevinar
Işık E. Kutanis M. Bal İe
Performance Based Assessment Of Steel Frame Structures By Different Material Models 2017
International Journal Of Steel Structures
Ercan Işık Mesut Özdemir
Consıstency Of Concrete Materıal Models That Used For Rc Buıldıngs 2017
Russian Journal Of Building Construction And Architecture
Ercan Işık Mesut Özdemir
The Effect Of Centric Steel Braced Frames With High Ductility Level On The Performance Of Steel Structures 2018
Turkish Journal Of Science & Technology
Mustafa Ülker Ercan Işık Mehmet Ülker
Structural Analysis Of Ahlat Emir Bayındır Bridge 2018
Bitlis Eren University Journal Of Science And Technology
Ercan Işık Barış Antep İbrahim Baran Karaşin.
Performance Analysis Of Steel Structures With A3 Irregularities 2018
International Journal Of Steel Structures
Ercan Işık Mesut Özdemir İbrahim Baran Karaşin
Psha Of Van Province For Performance Assessment Using Spectrally Matched Strong Ground Motion Records 2018
Journal Of Earth System Science
Mustafa Kutanis Hakan Ulutaş Ercan Işık
Bitlis İli Yapı Stoğunun Birinci Kademe ( Sokak Tarama Yöntemi İle ) Değerlendirilmesi 2013
Sdü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ercan Işık
Siirt İlinin Depremselliği 2012
Dufed Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ercan Işık
Bitlis ve Civarındaki Faylar ve Bölgenin Depremselliği 2012
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ercan Işık Mehmet Cihan Aydın Abdulrezzak Bakış M. Hamidullah Özlük
Karbodur Elemanlarla Güçlendirilmiş Negatif Moment Bölgesindeki Kompozit Kirişlerin Yapısal Davranışı 1999
Sakarya Üniversitesi, Fen Bil. Enst. Dergisi
Ahmet Necati Yelgin Ercan Işık
Bitlis Ulaşım Analizi ve Ulaşım Sorunları Çözüm Önerileri 2012
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Abdulrezzak Bakış Ercan Işık
23.10.2011 Van Depreminin Adilcevaz İlçesindeki Etkilerinin Gözleme Dayalı İncelenmesi 2012
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ercan Işık M. Hamidullah Özlük Ercan Demir Hakan Bilici
Bitlis İlindeki Betonarme Binaların P25 Hızlı Tarama Yöntemi İle Değerlendirilmesi 2013
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ercan Işık Mustafa Kutanis
Bitlis İlinde Bulunan Yığma Yapı Stoğunun Sokak Tarama Yöntemi İle Değerlendirilmesi 2013
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ercan Işık
Kar Yükü Etkin Bölgelerde Çelik Kafes Sistem Güçlendirmesi 2013
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Mehmet Cihan Aydın Ercan Işık
Tatvan Kentsel Yapı Stoğunun Değerlendirilmesi 2013
International Anatolia Academic Online Journal, Scientific Science
Ercan Işık M. Hamidullah Özlük
Bitlis İlinin Depremselliği 2013
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ercan Işık
Adilcevaz Kentsel Yapı Stoğunun Değerlendirilmesi 2014
Dufed Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Bilici H. Işık E. Özlük Mh.
The Effects Of 23.10.2011 Van Earthquake On Near - Field And Damaged On Structures 2014
International Anatolia Academic Online Journal, Scientificscience
Ercan Işık
Seismo Tectonic Characteristics Of The 23 October 2011 Van ( Eastern Anatolia ) Earthquake ( Mw=7.1 ) 2014
Bulletin Of The Earth Sciences Application And Research Centre Of Hacettepe University
Utkucu M. Durmuş H. Yalçın H. Budakoğlu E. Gülen L. Işık E.
Farklı Değişkenler Kullanılarak Yapı Performans Puanın Hesaplanması 2015
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ercan Işık Zuhal Tozlu
Hasarlı Bir Betonarme Binanın Performans Puanın Hesaplanması 2015
International Anatolia Academic Online Journal, Scientificscience
Ercan Işık
Bitlis İlinde Bulunan Tarihi Bir Yığma Yapının Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi 2016
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ercan Işık Emrullah Velioğlu Gökhan Öztürk
Farklı Zemin Kat Yüksekliklerinin Yapı Performansına Etkisi 2017
Dumf Mühendislik Dergisi
Ercan Işık Mesut Özdemir Mustafa Kutanis
Investigation Of An Existing Masonry Building With Different Rapid Assessment Method 2016
Dufed Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
İbrahim Baran Karaşin Ercan Işık Berfin Eren
Farklı Kat Adetlerine Sahip Betonarme Binaların Performans Değerlendirilmesi 2016
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Özdemir M. Işık E. Ülker M.
Normal Kat Yüksekliğinin Farklı Olması Durumunda Yapı Performansının İncelenmesi 2017
Ömer Halisdemir University Journal Of Engineering Sciences
Ercan Işık Mesut Özdemir
Betonarme Binalarda Kat Yüksekliğinin Yapı Performansına Etkisi 2017
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
Ercan Işık Gökhan Öztürk
Farklı Taşıyıcı Sistemlerdeki Yapılarda Malzeme Dayanımın Yapı Performansına Etkisi 2017
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Işık E. Yamaç Ö. Erçek Ms. Yamaç İ.
Muş İli Yapı Stoğunun Kanada Sismik Tarama Yöntemi İle İncelenmesi ve Bölgenin Depremselliği 2017
Sdü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ercan Işık Nusret Bozkurt Vural Taşkın
Tarımsal Arazi Sulama Sistemlerinde Mobil Uygulamalar: Örnek Bir Çalışma 2017
Politeknik Dergisi
Mehmet Fatih Işık Cemal Yılmaz Ercan Işık
A Monitoring And Control System Integrated With Smart Phones For The Efficient Use Of Underground Water Resources İn Agricultural Product Growing. 2017
Hittite Journal Of Science And Engineering
Mehmet Fatih Işık Mr Haboğlu Ercan Işık
Farklı Yapı Davranış Katsayıları İçin Zemin Koşullarının Yapı Performansına Etkisi 2017
Dumf Mühendislik Dergisi
İbrahim Baran Karaşin Ercan Işık
Yapı Analizinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Tutarlılığı Üzerine Bir Çalışma 2017
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Ercan Işık Emrullah Velioğlu
Betonarme Binaların Web Tabanlı Hızlı Değerlendirilmesi 2018
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Dergisi
Ercan Işık Mehmet Fatih Işık Mehmet Akif Bülbül
Ahlat İlçesinde Yer Alan Tarihi Yığma Minarenin Yapısal Analizi 2018
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ercan Işık Barış Antep


arrow_upward