personKİŞİSEL BİLGİLERİM
Kişisel Bilgilerim
Ad Soyad Dr. Öğr. Üyesi Celal İNCE
E-posta cince@beu.edu.tr
Gsm *******783
Cinsiyet Erkek
Diğer Eposta celalince548@gmail.com
Kişisel Web Sitem
Kişisel Blog Sayfam
Eğitim Bilgilerim
Ortaöğretim
Şanlıurfa Gazi Lisesi
2001 - 2004

Lisans
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
2005 - 2009

Yüksek Lisans
1 - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi 2 - Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
2009 - 2014

Doktora
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
2014 - 2018

Yabancı Dil Bilgilerim
Uzmanlık Bilgilerim Sosyometri Anabilim Dalı
Özgeçmişim

İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa da tamamladı. 2009 yılında Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi alanında yüksek lisans yaptı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı ında "Sosyal Sermaye ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Bir Analizi: Şanlıurfa da Bir Alan Araştırması" başlıklı tezi ile yüksek linsansını, "Göçmenliğin Mekansal Sosyolojisi: Şanlıurfa Örneği" başlıklı tezi ile doktorasını bitirdi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaya  devam etmektedir. "Uluslararası Göç Bağlamında Türkiye'deki Suriyeli Göçmenlerin Mekansal Yoğunlaşması" başlıklı yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır. 

 

 

Hobilerim
Üniversite Dışı Çalıştığım Kurumlar
Üyeliklerim


arrow_upward