rate_reviewMAKALELERİM
Makalelerim
"Canlı Varlıkların Değerlemesi, Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması: Borsa İstanbulda (BİST) Kayıtlı Tarım, Orman ve Balıkçılık Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerde Analiz", Bitlis Eren Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Aralık 2015, ss.81-106. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UlusalHakemliYayınlanmışDergiMakale
Kıyı Bankacılığı (Off-Shore Banking) İşletmesi, İşletmeleri ve Muhasebesi-Kitap Tanıtımı", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2014, ss.195-196. 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UlusalHakemliYayınlanmışDergiMakale
"Canlı Varlıkların Değerlemesi, Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması: Borsa İstanbulda (BİST) Kayıtlı Tarım, Orman ve Balıkçılık Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerde Analiz", Bitlis Eren Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Aralık 2015, ss.81-106. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UlusalHakemliYayınlanmışDergiMakale
"Kıyı Bankacılığı (Off-Shore Banking) İşletmesi, İşletmeleri ve Muhasebesi-Kitap Tanıtımı", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2014, ss.195-196. 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UlusalHakemliYayınlanmışDergiMakale
"Girişimcilikte Yeni Kavram: Yeşil Girişimler ve Muhasebe İşlemleri, Yeşil Girişimlere Yönelik Araştırma", İstanbul Üniversitesi 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs 2016. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UlusalKonferansSempozyumMakale
"Girişimcilikte Yeni Kavram: Yeşil Girişimler ve Muhasebe İşlemleri, Yeşil Girişimlere Yönelik Araştırma", İstanbul Üniversitesi 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs 2016. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UlusalKonferansSempozyumMakale
“İşletme Birleşmelerinin Uluslararası Muhasebe Standardı (22) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS 3)’e Göre İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi- II” Muhasebe Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi (MAUM), Cilt:6, Sayı:15, Nisan 2006. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
“İşletme Birleşmelerinin Uluslararası Muhasebe Standardı (22) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS 3)’e Göre İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi- I” Muhasebe Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi (MAUM), Cilt:5, Sayı:14, Ekim 2005. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
“Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi”, The Journal of Academic Science Social Studies (JASSS), Cilt:6, Sayı:3, Mart 2013. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
"Envanter ve Değerleme, Müzelerde Envanter ve Değerleme Üzerine Bir İnceleme",Volume 9/2, Winter 2014, Turkish Studies-Sosyal Bilimler, ss, 377-390. 0
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
"Patentlerin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi", Maliye Dergisi, Sayı: 166, Ocak-Haziran 2014, ss. 221-242. 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
"Aktüeryal Değerleme Yöntemi", Turkish Studies, Volume 10 Issue 6, Haziran 2015, ss.371-386. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
"Green Accounting Initiatives and Strategies for Sustainable Development", Kitap Tanıtımı, Akademik İzdüşüm Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2016. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
“İşletme Birleşmelerinin Uluslararası Muhasebe Standardı (22) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS 3)’e Göre İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi- II” Muhasebe Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi (MAUM), Cilt:6, Sayı:15, Nisan 2006. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
“İşletme Birleşmelerinin Uluslararası Muhasebe Standardı (22) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS 3)’e Göre İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi- I” Muhasebe Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi (MAUM), Cilt:5, Sayı:14, Ekim 2005. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
“Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi”, The Journal of Academic Science Social Studies (JASSS), Cilt:6, Sayı:3, Mart 2013. 2018
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
"Envanter ve Değerleme, Müzelerde Envanter ve Değerleme Üzerine Bir İnceleme",Volume 9/2, Winter 2014, Turkish Studies-Sosyal Bilimler, ss, 377-390. 0
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
"Patentlerin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi", Maliye Dergisi, Sayı: 166, Ocak-Haziran 2014, ss. 221-242. 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
"Aktüeryal Değerleme Yöntemi", Turkish Studies, Volume 10 Issue 6, Haziran 2015, ss.371-386. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
"Green Accounting Initiatives and Strategies for Sustainable Development", Kitap Tanıtımı, Akademik İzdüşüm Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2016. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıHakemliDergiMakale
"Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Muhasebesi", 9. Uluslararası Kongre: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler (Tourman2014), 25-27 Eylül 2014, Balıkesir. 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
"Sosyal Girişimlerde Muhasebe Düzeni ve Finansal Raporlama", II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu (ISAF 2014), 29-31 Mayıs 2014, Bursa. 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
"Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Değerlendirmeleri Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", 3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Ekim 2015, Bingöl. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
"Girişimcilik Sürecinde Sosyal Sermayenin Etkisi: Bitlis İli Kadın Girişimciler Üzerine Örnek Olay Çalışması", 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ekim 2015, Konya 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
"Sosyal Sermaye ve Entelektüel Sermaye: Borsa İstanbul da (BİST) Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerde Uygulama", 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ekim 2015, Konya. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
"Sinizm in Adli Muhasebeye Etkisi: Çalışanlara Yönelik Araştırma", 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 20-21 Ekim 2016, İzmir. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
"Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Muhasebesi", 9. Uluslararası Kongre: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler (Tourman2014), 25-27 Eylül 2014, Balıkesir. 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
"Sosyal Girişimlerde Muhasebe Düzeni ve Finansal Raporlama", II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu (ISAF 2014), 29-31 Mayıs 2014, Bursa. 2014
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
"Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Değerlendirmeleri Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", 3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Ekim 2015, Bingöl. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
"Girişimcilik Sürecinde Sosyal Sermayenin Etkisi: Bitlis İli Kadın Girişimciler Üzerine Örnek Olay Çalışması", 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ekim 2015, Konya 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
"Sosyal Sermaye ve Entelektüel Sermaye: Borsa İstanbul da (BİST) Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerde Uygulama", 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ekim 2015, Konya. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale
"Sinizm in Adli Muhasebeye Etkisi: Çalışanlara Yönelik Araştırma", 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 20-21 Ekim 2016, İzmir. 2016
Bitlis Eren Üniversitesi
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
UluslararasıKonferansSempozyumMakale


arrow_upward