personKİŞİSEL BİLGİLERİM
Kişisel Bilgilerim
Ad Soyad Doç. Dr. Yunus Levent EKİNCİ
E-posta ylekinci@beu.edu.tr
Gsm *******710
Cinsiyet Erkek
Diğer Eposta ylekinci@yahoo.com
Kişisel Web Sitem https://scholar.google.com.tr/citations?user=cFVv78kAAAAJ&hl=tr
Kişisel Blog Sayfam https://www.researchgate.net/profile/Yunus_Levent_Ekinci?ev=hdr_xprf
Eğitim Bilgilerim
Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
1997 - 2002

Yüksek Lisans
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
2002 - 2005

Doktora
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
2007 - 2013

Yabancı Dil Bilgilerim
İngilizce İleri
Uzmanlık Bilgilerim Arama Jeofiziği Modelleme Algoritma Geliştirme Arkeojeofizik
Özgeçmişim

Lisanüstü Tezler

Akademik Ünvanlar / Görevler

 • Arş. Gör. : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 2004-2018 
 • Öğr. Gör. : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 2008-2013 
 • Öğr. Gör. Dr. : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 2013-2014
 • Yrd. Doç. Dr. : Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 2014- 2018
 • Doç. Dr. : Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 2018-

Kurum İçi Görevler

 • Avrupa Birliği Destekli Projeler Koordinatörü 2014-2015
 • Uluslararası Projeler Koordinatörü 2015-2016
 • Fen Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı 2016-2018
 • Etik Kurulu Üyesi 2016-2019
 • Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Üyesi 2016-
 • Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi 2018-
 • Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 2019-
 • Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 2019-
 • Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 2015-
 • Etik Kurulu Başkanı 2019-
 • Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı 2019-

Web of Science Core Collection Kapsamındaki Yayınlar 

 1. Kürçer A, Chatzipetros A, Tutkun SZ, Pavlides S, Özden S, Syrides G, Vouvalidis K, Ulugergerli E, Ateş Ö, EKİNCİ YL, 2012. An Assessment of the Earthquakes of Ancient Troy, NW Anatolia, Turkey, p.171-200. Tectonics - Recent Advances, 330 p., InTech Publications, ISBN: 978-953-51-0675-3.
 2. Erginal AE, EKİNCİ YL, Demirci A, Avcıoğlu M, Öztürk MZ, Türkeş M, Yiğitbaş E, 2013. Depositional Characteristics of Carbonate-Cemented Fossil Eolian Sand Dunes: Bozcaada Island, Turkey. Journal of Coastal Research, 29 (1), 78-85.
 3. Erginal AE, EKİNCİ YL, Demirci A, Bozcu M, Öztürk MZ, Avcıoğlu M, Öztura E, 2013. First Record of Beachrock on Black Sea Coast of Turkey: Implications for Late Holocene Sea-Level Fluctuations. Sedimentary Geology, 294, 294-302.
 4. Öztürk MZ, Erginal AE, Kıyak NG, Demirci A, EKİNCİ YL, Cürebal İ, Avcıoğlu M, Öztürk T, 2016. Records of Repeated Drought Stages During the Holocene, Lake İznik (Turkey) with Reference to Beachrock. Quaternary International, 408, 16-24.
 5. Erginal AE, Kıyak NG, Selim HH, Bozcu M, Öztürk MZ, EKİNCİ YL, Demirci A, Elmas EK, Öztürk T, Çakır Ç, Karabıyıkoğlu M, 2017. Eolianite and Coquinite as Evidence of MIS 6 and 5, NW Black Sea Coast, Turkey. Aeolian Research, 25, 1-9.

Diğer Uluslararası ve Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

 1. Avcıoğlu M, Erginal AE, Öztürk MZ, Demirci A, EKİNCİ YL, Türkeş M, Karabacak E, Sungur A, Özcan H, Ekinci R, Erginal G, 2015. Physico-Chemical Features and Subsurface Nature of Coastal Dunes on Bozcaada Island, NW Turkey. International Journal of Environment and Geoinformatics, 2 (1), 1-15.

Uluslararası ve Ulusal Kitap ya da Kitap Bölümü

 1. Tutkun SZ, Yıldırım H, Türkeş M, Kaya MA, EKİNCİ YL, Şengül E, Ateş Ö, 2006. Arkeoloji ve Yer Bilimleri, s. 145-167. Sevim Buluç Anı Kitabı, 192 s., Ege Yayınları, ISBN:9758100513.
 2. Demirci A, EKİNCİ YL, 2016. Muş İli ve Civarının Depremselliği, s. 135-157. Muş İli İçin Doğal Tehlike Kaynakları Kitabı, 159 s., AFAD, ISBN: 978-604-9168-88-5.
 3. Bekler T, Demirci A, EKİNCİ YL, 2016. Heyelan Alanlarında Mühendislik Jeofiziği Parametreleri ve Değerlendirmeleri: Güzelyalı ve Lapseki Adatepe Örnekleri, s. 27-51.Çanakkale Heyelanları Kitabı, 190 s., Altın Kalem Yayınları, ISBN: 978-605-9837-26-2.

Uluslararası ve Ulusal Sempozyum ve Konferanslardaki Bildiriler

 1. Kaya MA, Ulugergerli E, Karlık G, Kaya C, EKİNCİ YL, Akca İ, Doğan M, Gündoğdu Y, 2004. Archaeogeophysical Investigations in Ancient Assos Site (Ayvacık, Çanakkale) (DCR, VLF-EM and GEORADAR).The 16th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara-Turkey, 7-10 December, Symposium Proceedings Book p. 411-414.
 2. Kaya MA, Şeren A, EKİNCİ YL, Balkaya Ç, Yiğit P, 2005. Geniş Ölçekli Arkeoloji Jeofiziği Uygulamaları: Amorium Antik Kenti Örneği. Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, 23-25 Kasım, Sempozyum Bildiri Özleri Kitabı, s. 21-23.
 3. Kaya MA, Karlık G, Kaya C, EKİNCİ YL, Akca İ, Doğan M, Gündoğdu Y, Ulugergerli E, 2005. Assos Antik Kentinde Arkeojeofizik Uygulamaları (DAÖ, VLF-EM). Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, 23-25 Kasım, Sempozyum Bildiri Özleri Kitabı, s. 89-93.
 4. Köse K, EKİNCİ YL, 2006. De-noising of Random Noises from Magnetic Field Data with Statistical Filters. The 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara-Turkey, 14-17 November, Symposium Proceedings CD-Rom 4L1, p. 1-4.
 5. Kürçer A, Tutkun SZ, Pavlides S, Chatzipetros A, Ateş Ö, Özden S, Ulugergerli E, Gündoğdu Y, Bekler T, Syrides G, Valkaniotis S, Zervopoulou A, Şengül E, EKİNCİ YL, Köse K, Demirci A, Elbek Ş, 2006. Troia Fayı’nın Morfotektonik Özellikleri ve Paleosismolojik İlk Çalışmalar, KB Türkiye. ATAG-10, İzmir, 2-4 Kasım, Sempozyum Bildiri Özleri Kitabı, s. 60-62.
 6. EKİNCİ YL, Ertekin C, Şengül E, 2006. Gama Işını Spektrometrelerinin Yerbilimlerinde Kullanımı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyasyon ve Çevre Sempozyumu, Çanakkale, 29-30 Haziran, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 68-72.
 7. Ertekin C, EKİNCİ YL, Çetiner ZS, 2006. Radyoaktif Atık Depolama Ortamlarının Jeokimyasal Modelleme ile Değerlendirilmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyasyon ve Çevre Sempozyumu, Çanakkale, 29-30 Haziran, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 142-144.
 8. Şengül E, EKİNCİ YL, Bekler T, Kaya MA, 2006. Elektrik Özdirenç Tomografi Yönteminin Atık Alan Uygulamaları. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyasyon ve Çevre Sempozyumu, Çanakkale, 29-30 Haziran, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 145-147.
 9. EKİNCİ YL, Şengül E, 2006. Manyetik Yöntem ile Gömülü Zehirli Atık Tanklarının Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyasyon ve Çevre Sempozyumu, Çanakkale, 29-30 Haziran, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 148-151.
 10. EKİNCİ YL, 2007. Manyetik Belirti Veren Kaynak Yapılara Ait Yatay Sınırlarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi 15.yıl Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, Isparta, 14-16 Kasım, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s. 28-35.
 11. Ertekin C, EKİNCİ YL, Demirci A, 2007. Jeofizik ve Jeolojik Çalışmalarla Yeraltı Suyu Araştırması, İntepe-Çanakkale. Süleyman Demirel Üniversitesi 15.yıl Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, Isparta, 14-16 Kasım, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s. 23-27.
 12. Ertekin C, EKİNCİ YL, Demirci A, 2007. Karst, Karstlaşma ve Karstik Boşluklarının Yüzey Ölçümleri ile Belirlenmesi. Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES07), Kocaeli, 20-22 Haziran, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt II, s. 575-578.
 13. EKİNCİ YL, 2007. Matlab Tabanlı Üç-Boyutlu Görüntüleme Tekniklerinin Jeofizik Verilere Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi 15.yıl Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, Isparta, 14-16 Kasım, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s. 56-61.
 14. EKİNCİ YL, 2007. İki-Boyutlu Gravite Ters Çözümünde Odaklama Yöntemiyle Yeraltı Yoğunluk Dağılımının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi 15.yıl Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, Isparta, 14-16 Kasım, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, Cilt-IV, s. 45-50.
 15. EKİNCİ YL, Kaya MA, Demirci A, 2007. Electrical Resitivity Tomography Investigation at the Ancient Site of Parion (Northwest Turkey). 13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface 2007, İstanbul-Turkey, 3-5 September, Symposium Proceedings CD-Rom P40, p. 1-5.
 16. EKİNCİ YL, Demirci A, Ertekin C, 2007. Investigation of the Layered Seawater-Freshwater Interface: A Study from Gökçeada-Kaleköy, Turkey. International Earthquake Symposium Kocaeli2007, Kocaeli-Turkey, 22-24 October, Symposium Proceedings E-book, p. 225-229.
 17. EKİNCİ YL, 2007. 3D Resistivity Imaging in Archaeological Prospection: An Example from Ancient Site of Parion (Biga-Turkey). International Earthquake Symposium Kocaeli2007, Kocaeli-Turkey, 22-24 October, Symposium Proceedings E-book, p. 753-757.
 18. Demirci A, Kaya MA, Bekler T, EKİNCİ YL, 2007. Microtremor and Resistivity Studies for Evaluating Ground Conditions in Çanakkale. 13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface 2007, İstanbul-Turkey, 3-5 September, Symposium Proceedings CD-Rom P03, p. 1-5.
 19. EKİNCİ YL, Sarı C, 2008. Depth Determination from Higher Derivatives Analysis of Magnetic Anomalies. The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara-Turkey, 14-17 October, Symposium Proceedings CD-Rom 2B16, p. 1-4.
 20. EKİNCİ YL, 2008. Manyetik Verilerin 2B Ters Çözümü ve Parametre Değişimi. Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik ve Uzaktan Algılama Sempozyumu (GARS 2008), İzmir, 30 Nisan-2 Mayıs, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 133-136.
 21. Elbek Ş, EKİNCİ YL, Demirci A, Koç G, Tokcan E, Benibol E, 2008. Jeofizik Yöntemlerin Yöntemlerin Adli Araştırmalarda Kullanımı: Elektrik Özdirenç Tomografi Uygulaması, Terzioğlu Kampusü, Çanakkale. Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik ve Uzaktan Algılama Sempozyumu (GARS 2008), İzmir, 30 Nisan-2 Mayıs, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 173-176.
 22. Pavlides S, Chatzipetros A, N, Michailidou A, Sboras S, Syrides G, Valkaniotis S, Vouvalidis K, Tutkun SZ, Kürçer A, Ulugergerli EU, EKİNCİ YL, Demirci A, 2008. Skepticism on the geomorphological and archaeoseismological evolution of Troy plain and fault, based on new field data. Symposium of The Atlantis Hypothesis: Searching for a lost land, Milos-Greece, 10-11 November.
 23. Pavlides S, Chatzipetros A, Drivaliari N, Michailidou A, Sboras S, Syrides G, Valkaniotis S, Vouvalidis K, Tutkun SZ, Kürcer A, Ateş Ö, Özden S, Ulugergeli E, EKİNCİ YL, Demirci A, 2008. Troy: The Homeric Landscape Revisited in the Light of Modern Morphotectonic and Palaeoseismological Research. Studying Modeling and Sense Making of Planet Earth, Lesvos-Greece, 1-6 June
 24. Pavlides S, Chatzipetros A, Drivaliari N, Michailidou A, Sboras S, Syrides G, Valkaniotis S, Vouvalidis K, Zervopoulou A, Tutkun SZ, Kürçer A, Ateş Ö, Özden S, Ulugergerli EU, EKİNCİ YL, Demirci A, 2008. Troy: New Insights to the Homeric Landscape. The Third International Conference on The Geology of the Tethys, Aswan-Egypt, 8-11 January, p.15.
 25. Demirci A, EKİNCİ YL, Bekler T, Erginal AE, Öztürk B, 2008. Geophysical Characterization of a Landslide in Lapseki-Çanakkale by Seismic Refraction and Electrical Resistivity Methods. The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara-Turkey, 14-17 October, Symposium Proceedings CD-Rom 2B1, p. 1-4.
 26. Konuk T, EKİNCİ YL, 2009. Three-Dimensional Inversion of Magnetic Anomalies: A Comparison of Individual and Hybrid Use of Exact and Approximate Equations. International Earthquake Symposium Kocaeli2009, Kocaeli-Turkey, 17-19 August, Symposium Abstracts E-book, p. 139-140.
 27. Karaışık H, EKİNCİ YL, 2009. Parameter Estimation from Magnetic Profile Data by Using Horizontal Derivatives. International Earthquake Symposium Kocaeli2009, Kocaeli-Turkey, 17-19 August, Symposium Abstracts E-book, p. 95.
 28. Yıldırım Ç, EKİNCİ YL, 2009. The Effects of the Remanent Magnetization on Reduction to the Pole Process. International Earthquake Symposium Kocaeli2009, Kocaeli-Turkey, 17-19 August, Symposium Abstracts E-book, p. 60.
 29. Demirci A, EKİNCİ YL, 2009. Non-Linear Inversion of Residual Self-Potential Anomalies with Variable Shape Factor. International Earthquake Symposium Kocaeli2009, Kocaeli-Turkey, 17-19 August, Symposium Abstracts E-book, p. 54.
 30. Pavlides S, Tutkun SZ, Chatzipetros A, Michailidou A, Sboras S, Syrides G, Özaksoy V, Kürçer A, Özden S, Ateş Ö, Ulugergerli EU, Bekler T, EKİNCİ YL, Demirci A, Şengül E, Elbek S, Gündogdu E, Köse K, 2009. Hidden Earthquakes in the Gölcük - Kavaklı, Yenice-Gönen And Troy Faults, Palaeoseismological And Archaeoseismological Approach. ATAG-13, Çanakkale, 8-11 Ekim, Bildiri Özleri Kitabı, s. 48-4
 31. EKİNCİ YL, 2009. 3-D Gravity Inversion: A Comparison of Decomposition-Based and Gradient-Based Solvers. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences, Isparta-Turkey, 22-24 October, Symposium Proceedings Book, p. 267-272.
 32. EKİNCİ YL, 2009. Image Enhancement of Gridded Gravity Data by Using Directional Derivatives Based Techniques. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences, Isparta-Turkey, 22-24 October, Symposium Proceedings Book, p. 273-278.
 33. EKİNCİ YL, Demirci A, Erginal AE, Öztürk MZ, Avcıoğlu M, 2010. Doğru Akım Özdirenç Yönteminin Jeomorfolojik Çalışmalarda Kullanımı: Çanakkale Yöresinden Örnek Çalışmalar. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, 3-5 Kasım, Sempozyum Bildiri Özleri Kitabı, s. 275-276.
 34. Komut T, EKİNCİ YL, Şengül E, 2010. Sarıköy Fayı'nda Fay Morfolojisi ve Sığ Jeofizik Araştırmalar. ATAG-14, Adıyaman, 3-6 Kasım, Sempozyum Bildiri Özleri Kitabı, s. 30.
 35. Demirci A, EKİNCİ YL, Türkeş M, Erginal AE, Öztürk MZ, Sungur A, 2010. Mazılık (Çanakkale) Heyelanının Jeofiziksel, Klimatolojik ve Jeomorfolojik Analizi. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Afyon, 11-13 Ekim, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 24-27.
 36. EKİNCİ YL, 2010. A Comparison of Edge Detecting Algorithms in Magnetic Imaging. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 2-7 May, Symposium Abstracts E-book, v. 12, p. 9659.
 37. EKİNCİ YL, Demirci A, Bekler T, 2010. Shallow Geophysical Investigation for Mapping an Active Landslide: A Case Study from NW Turkey. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 2-7 May, Symposium Abstracts E-book, v. 12, p. 6979.
 38. EKİNCİ YL, 2010. A Matlab-Based Interactive Data Processing and Interpretation Software Package for Gravity and Magnetic Anomalies: GMINTERP. The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara-Turkey, 23-26 November, Symposium Proceedings CD-Rom, paper no:60.
 39. Demirci A, EKİNCİ YL, Erginal AE, Türkeş M, 2010. Deep-Seated Landslide in Ambaroba Village (Biga-Çanakkale, NW Turkey): Interpretation of Geophysical, Geochemical and Geomorphological Data. The Second International Geography Symposium, Mediterranean Environment, Kemer-Antalya-Turkey, 2-5 June, Symposium Abstracts Book, p. 75.
 40. EKİNCİ YL, Demirci A, Erginal AE, Avcıoğlu M, Ergen TÖ, 2010. Depositional Characteristics and Subsurface Geometry of the Bozcaada Coastal Eolianite Using ERI and Geomorphological Data. The Second International Geography Symposium, Mediterranean Environment, Kemer-Antalya-Turkey, 2-5 June, Symposium Abstracts Book, p. 89.
 41. EKİNCİ YL, Demirci A, Erginal AE, Öztürk B, 2010. Detection of Cavities in Carbonate-Cemented Fossil Eolian Sand Dunes Using DC Electrical Resistivity Survey, Bozcaada Island, Turkey. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 2-7 May, Symposium Abstracts E-book, v. 12, p. 7005.
 42. EKİNCİ YL, 2010. Gravity Anomaly Separation Using Finite Element Method. The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara-Turkey, 23-26 November, Symposium Proceedings CD-Rom, paper no:59.
 43. Türkeş M, Erginal AE, Demirci A, EKİNCİ YL, 2011. Geophysical, Geomorphological and Climatological Analysis of the Ambaroba and Mazılık Landslides in the Çanakkale District. 5th International Atmospherical Science Symposium, İstanbul-Turkey, 27-29 April, Symposium Proceedings Book, p. 461-474.
 44. Ertek A, EKİNCİ YL, Demirci A, Erginal AE, Öztura E, 2011. Şile Batısında Bir Pleistosen Kıyı Kumulu İstifi: Jeomorfolojik ve Jeofiziksel Açıdan İlk Sonuçlar. Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, 7-10 Eylül, Sempozyum Bildiri Özleri Kitabı, s. 91-92.
 45. EKİNCİ YL, Demirci A, Erginal AE, Kaya H, Ekinci R, 2012. The Nature and Subsurface Geometry of Late Holocene Coquina Rocks, Karaburun-Istanbul, NW Turkey. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 22-27 April, Symposium Abstracts E-book, v. 14, p. 9367.
 46. EKİNCİ YL, Yiğitbaş E, 2012. Investigation of Plutonic Rocks in Biga Peninsula, NW Turkey, Using 3D Normalized Full Gradient of Magnetic Data. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 22-27 April, Symposium Abstracts E-book, v. 14, p. 8802.
 47. EKİNCİ YL, Yiğitbaş E, 2012. GMinterp, A Matlab Based Toolkit for Gravity and Magnetic Data Analysis: Example Application to the Airborne Magnetic Anomalies of Biga Peninsula, NW Turkey. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 22-27 April, Symposium Abstracts E-book, v. 14, p. 8983.
 48. EKİNCİ YL, Yiğitbaş E, 2012. Biga Yarımadası Havadan Manyetik Verilerinin İncelenmesi ve Yüzey Jeolojisi ile Korelasyonu. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2-6 Nisan, Sempozyum Bildiri Özleri Kitabı, s. 600-601.
 49. EKİNCİ YL, Demirci A, Erginal AE, 2012. İstanbul-Şile (KB Türkiye) Eolinitlerinin Yüzey Altı Geometrisinin Elektrik Özdirenç Tomografi Tekniği İle Belirlenmesi. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2-6 Nisan, Sempozyum Bildiri Özleri Kitabı, s. 210-211.
 50. Öztürk MZ, EKİNCİ YL, Demirci A, Avcıoğlu M, Öztura E, Erginal AE, 2012. Bozcaada Batı Kesiminde Kumul Gelişimi. III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Antakya, 4-6 Ekim, Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, s. 8-9.
 51. Erginal AE, Kıyak NG, EKİNCİ YL, Demirci A, Ertek A, Öztura E, 2012. Karadeniz’de Geç Pleistosen’deki Son İki İnterglasiyalin Kıyıdaki Kanıtları: Şile Eolinitleri ve Kokunitleri. III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Antakya, 4-6 Ekim, Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, s. 27-28.
 52. Erginal AE, Demirci A, Öztürk MZ, EKİNCİ YL, 2012. Çıldır Gölü ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası: Jeomorfolojik Gözlemler ve Araştırma Potansiyelleri. 13. Uluslarası Çıldır Gölü Sempozyumu, Ardahan, 4-8 Temmuz, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 57-64.
 53. Erginal AE, Kıyak NG, EKİNCİ YL, Demirci A, Kırcı-Elmas E, Ertek TA, Öztürk T, 2013. Coquinite on the Western Black Sea Coast of Turkey (Sile, Istanbul): Possible Evidence for Higher Sea Level During MIS3. From the Caspian to Mediterranean: Envionmental Change and Human Response During the Quaternary, IGCP 610 First Plenary Conference, Tbilisi-Georgia, 12-19 October, Symposium Proceedings Book, p. 40-41.
 54. Öztura E, Erginal AE, EKİNCİ YL, Kıyak NG, Demirci A, Öztürk MZ, Avcıoğlu M, 2013. Cement Fabrics, OSL Age and Subsurface Nature of Beachrock, Lake İznik, NW Turkey. The Third International Geography Symposium, Kemer-Antalya-Turkey, 10-13 June, Symposium Abstracts Book, p. 242.
 55. Balkaya Ç, EKİNCİ YL, Göktürkler G, 2013. 3D Inversion of Magnetic Data by Differential Evolution Algorithm. The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya-Turkey, 25-27 November, Symposium Proceedings Book, p. 134-137.
 56. Ertek TA, Erginal AE, Kılıç E, Kırcı-Elmas E, EKİNCİ YL, Demirci A, 2013. New Evidence for a Possible Late Holocene Tsunami in SW Marmara Sea, Southern Marmara Archipelago, NW Turkey. From the Caspian to Mediterranean: Envionmental Change and Human Response During the Quaternary, IGCP 610 First Plenary Conference, Tbilisi-Georgia, 12-19 October, Symposium Proceedings Book, p. 42-43.
 57. EKİNCİ YL, Demirci A, Ekinci R, Erginal AE, 2013. Geophysical Characterization of Late Pleistocene Coquina and Eolianite on Western Black Sea Coast of Turkey by Using Electrical Resistivity Tomography Survey. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 7-12 April, Symposium Abstracts E-book, v. 15, p. 9548.
 58. Ertekin C, EKİNCİ YL, 2013. Spatial Correlation of Airborne Magnetic Anomalies with Reservoir Temperatures of Geothermal Fields, Western Anatolia, Turkey. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 7-12 April, Symposium Proceedings E-book, v. 15, p. 12353.
 59. Demirci A, EKİNCİ YL, Kaya MA, 2013. Electrical Resistivity Survey for Delineation of the Seawater Intrusion in the Çanakkale Plain, NW Turkey. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 7-12 April, Symposium Abstracts E-book, v. 15, p. 9246.
 60. EKİNCİ YL, Ertekin C, Yiğitbaş E, 2013. Profile Curvature Analysis of Bouguer Gravity Anomalies: A Case Study from Aegean Region, Western Anatolia, Turkey. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 7-12 April, Symposium Abstracts E-book, v. 15, p. 9507.
 61. Yiğitbaş E, EKİNCİ YL, 2013. Biga Yarımadasının Temel Jeolojik Sorunlarının Çözümüne Gravite vee Manyetik Yöntemlerle Bir Yaklaşım. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 15-19 Nisan, Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, s. 72-73.
 62. EKİNCİ YL, Yiğitbaş E, 2013. Gravite ve Manyetik Anomalilerin Dogrusal Dönüşümler ve Türev Tabanlı Teknikler Kullanılarak Yorumlanması: Biga Yarımadası Örneği. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 15-19 Nisan, Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, s. 80-81.
 63. Balkaya Ç, Göktürkler G, EKİNCİ YL, Turan S, 2014. Metaheuristics in Applied Geophysics. Metaheuristics and Engineering, Proceedings of the 15th EU/ME Workshop, İstanbul-Turkey, 24-25 March, Symposium Proceedings Book, p. 133-139.
 64. Öztürk MZ, Erginal AE, Kıyak NG, EKİNCİ YL, Demirci A, 2014. Holocene Lake Water Fluctuations Recorded in Lake Iznik (Turkey) Beachrock Based on Cement Types, Subsurface Nature and Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating. QuickLakeH 2014 – An International Workshop on Lakes and Human Interactions, İstanbul-Turkey, 15-19 September, Symposium Abstracts Book, p. 9.
 65. EKİNCİ YL, Ertekin C, 2015. 3D Inversion of Gravity Anomalies for the Interpretation of Sedimentary Basins using Variable Density Contrast. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 12-17 April, Symposium Abstracts E-book, v. 17, p. 6772. 
 66. Balkaya Ç, EKİNCİ YL, Göktürkler G, 2015. Application of Differential Evolution Algorithm for Interpretation of Magnetic Anomalies Due to Dipping Dike-Like Bodies. International Conference on Engineering and Natural Science, Skopje-Macedonia, 15-19 May, Symposium Abstracts E-book, p. 45.
 67. Balkaya Ç, EKİNCİ YL, Göktürkler G, 2015. 3D Inversion of Airborne Magnetic Anomalies by Differential Evolution: A Case Study from the Biga Peninsula (NW Turkey). International Conference on Engineering and Natural Science, Skopje-Macedonia, 15-19 May, Symposium Abstracts E-book, p. 230.
 68. Balkaya Ç, EKİNCİ YL, Göktürkler G, 2015. Diferansiyel Evrim Algoritması ile Gravite Verilerinin Ters Çözümü ve Belirsizlik Analizi. Genç Yerbilimler Kongresi, İzmir, 5-7 Haziran, Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, s. 77-78. 
 69. Bekler T, Demirci A, EKİNCİ YL, Büyüksaraç A, Yalçıner CÇ, 2015. Çanakkale Yerleşim Alanlarında Zemin Karakterinin Değerlendirilmesinde Sığ Jeofizik Yaklaşımlar ve Jeoteknik Değerlendirmeler. Kocaeli Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 10-12 Haziran, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 519-522.
 70. Erginal AE, Kıyak NG, Öztürk MZ, Selim H, Kırcı Elmas E, Bozcu M, EKİNCİ YL, Demirci A, Çakır Ç, Öztürk T, 2015. Karadeniz'in MIS 6 ve MIS 5 Evrelerindeki Seviyesi Hakkında: Yeni Fosil Kumul ve Çimentolanmış Kokina Bulguları, Şile, İstanbul. IV. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Samsun, 15-17 Ekim, Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, s. 2-3.
 71. Turan S, Balkaya Ç, EKİNCİ YL, Göktürkler G, 2016. Perturbation-Based Evolutionary Algorithm - A New Metaheuristic Optimization Approach for Inversion of Geophysical Data. Fourth International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications, Kyrenia-North Cyprus, 2-4 November, Symposium Proceedings E-Book, p. 25-29.
 72. Turan S, Balkaya Ç, EKİNCİ YL, Göktürkler G, 2016. Doğal Uçlaşma Belirtilerinin Pertürbasyon Temelli Yeni Bir Evrimsel Algoritmayla Ters Çözümü. 6. Yer Elektrik Çalıştayı, Kocaeli, 23-25 Mayıs, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 120-124.
 73. Ertekin C, Büyüksaraç A, EKİNCİ YL, Demirci A, Kürşat M, Toyran K, Şerifoğlu TE, Avşar E, 2017. Nemrut Krater Gölü'nün Jeopark Ağına Katılımı, Ön Çalışmalar. AL-FARABİ 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, 11-14 Mayıs, Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, s. 70-71.
 74. Büyüksaraç A, Bektaş Ö, EKİNCİ YL, 2017. Three-Dimensional Modeling of Nemrut Caldera as a Geomorphological Heritage. International Symposium on Geomorphology, Elazığ, 12-14 October, Symposium Abstracts E-book, p. 719.
 75. Erginal AE, EKİNCİ YL, Demirci A, 2017. The Importance of Electrical Resistivity Measurements In Quaternary Geomorphology Studies. International Symposium on Geomorphology, Elazığ, 12-14 October, Symposium Abstracts E-book, p. 542-543.
 76. Büyüksaraç A, EKİNCİ YL, Ertekin C, 2017. Geotourism and Geoparks in Economic Development. 4th International Regional Development Conference, Tunceli, 21-23 September, Symposium Abstracts E-book, p. 1254.
 77. EKİNCİ YL, Özyalın Ş, Sındırgı P, Balkaya Ç, Göktürkler G, 2017. Inversion of Analytic Signal Amplitude of Magnetic Data using Differential Evolution Algorithm. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Cappadocia-Nevşehir, 8-10 May, Symposium Abstracts E-book, p. 994.
 78. Ekinci R, Büyüksaraç A, EKİNCİ YL, 2017. Natural Disaster Diversity of Bitlis City and its Surrounding. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17), Bitlis, 27-29 October, Symposium Abstracts E-book, p. 222.
 79. EKİNCİ YL, 2017. Gradient Based Edge Detection Techniques in Gravity and Magnetic Anomaly Map Interpretation. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17), Bitlis, 27-29 October, Symposium Abstracts E-book, p. 223.
 80. EKİNCİ YL, Demir V, 2017. Detecting Buried Archaeological Remains Through Geophysical Methods: Some Case Studies from Turkey. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17), Bitlis, 27-29 October, Symposium Abstracts E-book, p. 224.
 81. EKİNCİ YL, Büyüksaraç A, Ertekin C, 2017. Earth’s Internal Heat and Geothermal Energy. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17), Bitlis, 27-29 October, Symposium Abstracts E-book, p. 225.
 82. EKİNCİ YL, Yiğitbaş E, 2018. Interpretation of Shallow Geological Structure of Biga Peninsula Through Gravity and Magnetic Anomalies. 71st Geological Congress of Turkey, METU-Ankara, 23-27 April, Symposium Abstracts Book, p. 125-126.
 83. Ertekin C, Büyüksaraç A, EKİNCİ YL, Bektaş Ö, 2018. Geophysical and Geological Modelling of Nemrut Volcano, Bitlis, Eastern Turkey. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 8-13 April, Symposium Abstracts E-book, v. 20, p. 15221. 
 84. EKİNCİ YL, Büyüksaraç A, Bektaş Ö, Ertekin C, 2018. A Comparison of Gravity Anomaly Separation Techniques: Synthetic Examples and Real Anomaly Case from Nemrut Volcano, Bitlis, Eastern Turkey. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna-Austria, 8-13 April, Symposium Abstracts E-book, v. 17, p. 16005
 85. Ekinci R, Büyüksaraç A, EKİNCİ YL, 2018. Seismicity and Seismic Hazard Parameters of Bitlis Province and its Surrounding. International Conference on Science, Technology, Engineering, Mathematics and Educational Science, Muş, 3-5 May, Symposium Abstracts E-book, p. 228-229.
 86. Ekinci R, Büyüksaraç A, EKİNCİ YL, Işık E, 2018. Risk Assesment of Natural Disasters for Bitlis Province Using Fine-Kinney Method. International Conference on Science, Technology, Engineering, Mathematics and Educational Science, Muş, 3-5 May, Symposium Abstracts E-book, p. 230-231.
 87. Büyüksaraç A, EKİNCİ YL, 2018. From Disaster to Beauty: Nemrut Volcano. International Workshop on the Geoarchaeology of the Lake Van Basin, Tatvan-Bitlis, 28 May-1 June, Workshop Abstracts book, p. 32-33.
 88. EKİNCİ YL, Büyüksaraç A, 2018. Insight into the Interior Structure of Nemrut Volcano (Eastern Turkey) through Magnetic Data. International Workshop on the Geoarchaeology of the Lake Van Basin, Tatvan-Bitlis, 28 May-1 June, Workshop Abstracts book, p. 33-34.
 89. Arin A, Işık E, Büyüksaraç A, EKİNCİ YL, 2018. Şırnak İlinin Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi. Şehri Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Cizre-Şırnak, 8-9 Eylül, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 166-180.
 90. Bulut Ö, Büyüksaraç A, Işık E, Aydın C, EKİNCİ YL, 2018. Bitlis İl Merkezinde Gözlemlenen Kaya düşmeleri. 4. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, 7-9 Aralık, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 1094-1102.
 91. EKİNCİ YL, Büyüksaraç A, Bektaş Ö, 2019. Bir Yanardağın Anatomisi: Nemrut Volkanı, Bitlis. Uluslararası  Artuklu Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Mardin, 20-22 Nisan, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 257-263.
 92. Ekinci R, Büyüksaraç A, EKİNCİ YL, Işık E, 2019. Mardin ve Civarının Depremselliği. Uluslararası Artuklu Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Mardin, 20-22 Nisan, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 264-270.
 93. Işık E, Büyüksaraç A, Aydın MC, EKİNCİ YL, 2019. Nemrut İgnimbiritlerinin Makanik ve Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu, Siirt, 20-22 Haziran, Sempozyum Tam Metin Bildiriler Kitabı, s. 244-250.
 94. Büyüksaraç A, Yalçıner CÇ, EKİNCİ YL, Işık E, 2019. EÜAŞ Çan Thermic Power Plant Moisture Analysis in Areas Provided for Limestone Desulphurization Purposes. Third International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering, Podgorica-Montenegro, 18-20 June, Symposium Proceedings E-Book, p. 
 95. Büyüksaraç A, Bektaş Ö, EKİNCİ YL, Koşaroğlu S, 2019. Volkanizmanın Jeofizik Belirtileri. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Ankara
 96. EKİNCİ YL, Büyüksaraç A, Bektaş Ö, Ertekin C, 2019. Nemrut Volkanik Dağının (Bitlis, Türkiye) Havadan Manyetik Verilerle Araştırılması. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Ankara
 97. Bektaş Ö, Büyüksaraç A, EKİNCİ YL, Över S, 2019. Arazi ve Şehir Planlamasında Sismik Mikrobölgeleme. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Ankara
 98. EKİNCİ YL, Ekinci R, Balkaya Ç, Göktürkler G, Erginal AE, 2019. Jeomorfolojik Çalışmalarda Elektrik Özdirenç Yöntemi ile Jeofizik Araştırmalar. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Ankara
 99. Balkaya Ç, EKİNCİ YL, Göktürkler G, 2019. Global Optimization of Total Field Magnetic Anomalies Due to Fault Structures: Differential Evolution versus Particle Swarm Optimization. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, İzmir
 100. EKİNCİ YL, Balkaya Ç, Göktürkler G, Özyalın Ş, 2019. Global Optimization of Gravity Data of Basement Relief Through Differential Evolution: A Case from the Aegean Graben System, Western Anatolia, Turkey. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, İzmir

Bilimsel Hakemlik ve Editörlük

Editörlük / Editör Kurulu

 1. Bitlis Eren University Journal of Science and Technology - 08.2016 <> 11.2018
 2. Arkeometrik Araştırmalar Dergisi - 03.2016 <> 
 3. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - 12.2018 <>

Bilimsel Dergi Hakemliği

SCI, SCI-Exp

 1. Journal of Geophysics and Engineering - 2015, 2017, 2018
 2. Journal of Applied Geophysics - 2018, 2019, 2019, 2019
 3. Journal of Earth System Sciences - 2018, 2018, 2018, 2019, 2019
 4. Turkish Journal of Earth Sciences - 2019, 2019
 5. Journal of Geophysical Research-Solid Earth - 2018
 6. Minerals - 2018
 7. Computers & Geosciences - 2015, 2017
 8. Natural Resources Research - 2017
 9. Mathematical Geosciences - 2017
 10. Geodinamica Acta - 2016
 11. Computational Geosciences - 2016 
 12. Archaeological Prospection - 2016
 13. Exploration Geophysics - 2016

ESCI

 1. Journal of Mathematical and Fundamental Sciences - 2015 
 2. AIMS Geosciences - 2016, 2017
 3. Heliyon - 2018
 4. Geological Bulletin of Turkey - 2019, 2019, 2019
 5. Pamukkale University Journal of Engineering Science - 2019, 2019

TR-Dizin

 1. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi - 2012
 2. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - 2013
 3. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi - 2019

Diğer

 1. Bitlis Eren University Journal of Science and Technology - 2014, 2017, 2017, 2018, 2019 
 2. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - 2015
 3. International Journal of Physical Sciences - 2015
 4. Journal of Applied Sciences - 2016, 2018
 5. Scientific Research and Essays - 2015, 2018
 6. Journal of Earth and Atmospheric Sciences - 2018, 2019
 7. Journal of King Saud University - 2018

Bilimsel Projeler ve Araştırmalar

 1. Assos Antik Kenti (Ayvacık-Çanakkale) Arkeojeofizik (Elektrik Özdirenç, Jeoradar, EM-VLF) Araştırmaları, 2004. Destekleyen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maltepe Üniversitesi.
 2. Güzelyalı (Çanakkale) 27j Paftası Kuzeydoğu Kesiminde Heyelan Etüdü, 2005. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Döner Sermaye.
 3. Assos Antik Kenti (Ayvacık-Çanakkale) Arkeojeofizik (Elektrik Özdirenç) Araştırmaları, 2005. Destekleyen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maltepe Üniversitesi.
 4. Parion Antik Kenti (Kemer-Biga) Nekropol Alanı Arkeojeofizik (Elektrik Özdirenç) Araştırmaları, 2006. Destekleyen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 5. İntepe (Çanakkale) Yeraltı Su Kaynaklarının Jeofizik ve Jeolojik Etüdü, 2007. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Döner Sermaye.
 6. Aşağıokçular (Çanakkale) Metalik Maden Sahasının Elektrik Özdirenç ve Manyetik Yöntemlerle Jeofizik Etüdü, 2007. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Döner Sermaye.
 7. Antik Truva Bölgesinde Olası Fayların Elektrik Özdirenç Yöntemiyle Belirlenmesi, 2007. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.
 8. Gökçeada İlçe Sınırları İçinde Sismik ve Elektrik Özdirenç Yöntemleri ile Zemin Etüdü, 2007. Destekleyen: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Gökçeada İlçe Müdürlüğü.
 9. Gökçeada Kaleköy Mevkiinde Tuzlu su Girişiminin Jeofizik (Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma) Yöntemlerle Belirlenmesi, 2008. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz MArt Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü.
 10. Bozcaada Eolinitlerinin Elektrik Özdirenç Yöntemiyle İncelenmesi, 2009. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.
 11. Tekirdağ Menekşe Çatağı Doğu Çatak 2007 Kazıları ve Prehistorik – Klasik Dönem Deprem Araştırmaları, 2009. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-BAP Proje No: 2007/23.
 12. Biga Ambaroba Köyü Heyelan Alanının Jeofiziksel Araştırılması, 2009. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.
 13. Çanakkale Mazılık Köyü Heyelan Alanının Jeofiziksel Araştırılması, 2009. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.
 14. Biga Sarnıç Köyü ve Yakın Çevresinde Heyelan Varlığı Tespiti, 2010. Destekleyen: Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü.
 15. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal ve Jeofizik Etüdü, 2010. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü.
 16. Çanakkale İli Gelibolu İçesi Yeniköy ve Yakın Çevresininde Heyelan Varlığı Tespiti, 2010. Destekleyen: Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü.
 17. Adatepe-Lapseki Heyelan Alanının Jeofizik Özelliklerinin Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemleri İle Belirlenmesi, 2011. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-BAP, Proje No: 2010/46.
 18. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Yeraltı suyu Araştırması, 2011. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Rektörlüğü.
 19. Bozcaada Kumullarının Elektrik Özdirenç Yöntemiyle İncelenmesi, 2011. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.
 20. Tarihi Gelibolu Yarımadası Ağadere Mevkii Şehitlik Alanı Jeofizik (Elektrik Özdirenç, Manyetik, Jeoradar) Araştırması, 2011. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Döner Sermaye.
 21. Kısmı Güneş Tutulması (4 Ocak 2011) Esnasında Yermanyetik Alan Değişimlerinin Belirlenmesi, 2011. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü.
 22. Çanakkale Özel Eğitim Merkez Komutanlığı Servis Binası ve Çevresindeki Zemin Özelliklerinin Jeofizik ve Jeoteknik Araştırması, 2011. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Döner Sermaye.
 23. Rize-Çayelinde “Çataldere III Regülatörü ve HES” İnşaatı Sırasında Cebri Boru Güzergâhında Meydana Gelen Heyelanı Araştırması (Elektrik Özdirenç, Jeoradar), 2011. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Döner Sermaye.
 24. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Elektrik Özdirenç Yöntemiyle Heyelan Etüdü, 2011. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü.
 25. İstanbul Şile Eolinitlerinin Elektrik Özdirenç Yöntemiyle İncelenmesi, 2011. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.
 26. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Civarı Yeraltı Suyu Araştırması, 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü.
 27. Avşa Adası Yalıtaşlarının Elektrik Özdirenç Yöntemiyle İncelenmesi, 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.
 28. ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Yurt Binası Zemin Araştırması (Elektrik Özdirenç, Sismik Kırılma, Jeoradar), 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -Döner Sermaye.
 29. İznik Gölü Yalıtaşlarının Elektrik Özdirenç Yöntemiyle İncelenmesi, 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.
 30. Çanakkale İli İçin İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Zemin Etüdü, 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -Döner Sermaye.
 31. İstanbul Kıyıköy Yalıtaşlarının Elektrik Özdirenç Yöntemiyle İncelenmesi, 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.
 32. Çanakkale İli Karacaören Beldesi İçin İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Zemin Etüdü, 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -Döner Sermaye.
 33. Çanakkale-Bursa Yolu Kuzeybatısı-Atış Alanı Arasında Kalan Yerin Sismik (Tomografi ve MASW) Mikrotremor ve Elektrik Özdirenç Yöntemleri ile Araştırılması, 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Döner Sermaye.
 34. İstanbul Karaburun Paleo-Kıyı Özelliklerinin Elektrik Özdirenç Yöntemiyle İncelenmesi, 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.
 35. Çanakkale - Kemel Köyü Kuzeybatısı Heyelan Sahasının Sismik (Tomografi ve Masw) Mikrotremor ve Elektrik Özdirenç Yöntemleri ile Araştırılması, 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Döner Sermaye.
 36. Antakya Harbiye Beldesi Karyer Mahallesi Ürgen Caddesi Toprak Kaymasının Jeofizik (Elektrik Özdirenç, Jeoradar) ve Jeoteknik Araştırması, 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Döner Sermaye.
 37. ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Çocuklar Evi Binası Zemin Araştırması (Sismik Kırılma, Elektrik Özdirenç, Jeoradar), 2012. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Döner Sermaye.
 38. Çan-Biga Fayı’nın Geç Kuvaterner Aktivitesi, 2013. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-BAP Proje No: 2011/008.
 39. Sarıköy-İnova Fayı’nın Geç Kuvaterner Aktivitesi, 2013. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-BAP Proje No:2011/007.
 40. Çanakkale Çan İlçesi Duman Köyü Hudutlarındaki İ.R.1264 Ruhsatlı Sahanın Jeolojik - Arkeojeolojik Sorunlarının Araştırılması, 2014. Destekleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Döner Sermaye.
 41. Kalkınma Yolunda Doğal Afetler (Muş İlinde Meteorolojik Kuraklık, Hidrolojik Kuraklık, Kütle Hareketleri, Sel ve Taşkınlar, Depremler), 2015. Destekleyen: DAKA-DFP Proje No:TRB2/14/DFD/0049/19.
 42. Nemrut Krater Gölü ve Çevresinin Uluslararası Jeopark Ağına Katılımı İçin Gerekli Fizibilite Çalışmaları, 2016. Destekleyen: DAKA-DFD Proje No: TRB2/16/DFD/0006.
 43. Dünya Mirası Ahlat Selçuklu Mezarlığı ile Kümbetlerin Lidar ve Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması, Yüzey ve Yüzeyaltı Yapı Modellemesi, 2016. Destekleyen: Bitlis Eren Üniversitesi-BAP Proje No: 2016.01.
 44. Bitlis İl Merkezi Kaya Düşmesi Riski Ön İnceleme Araştırması, 2017. Destekleyen: Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü.
 45. Nemrut Volkanı ve Krater Gölünün Yeraltı Yapısının Potansiyel Alan Verileriyle Modellenmesi, 2018. Destekleyen: Bitlis Eren Üniversitesi-BAP Proje No: 2018.04.
 46. Bitlis Kalesi Kazıları, 2018. Destekleyen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahlat Müze Müdürlüğü.
 47. Bitlis Kalesi Arkeojeofizik Çalışmaları, 2018. Destekleyen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahlat Müze Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi.
 48. Muş İli Varto İlçesi Alparslan II Baraj Güzergahında Arkeojeofizik Araştırmalar, 2018. Destekleyen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahlat Müze Müdürlüğü ve Energo-Pro.
 49. Bitlis İli Adilcevaz İlçesi Kef Kalesinde Arkeojeofizik Araştırma, 2018. Destekleyen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahlat Müze Müdürlüğü ve Bitlis Eren Ünivesitesi.

Diğer Etkinlikler

 1. Manyetik Çalışmalarda Uygulanan Sınır Analizi Yönteminin İrdelenmesi. ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Seminerleri (13 Aralık 2006)
 2. Amorium Antik kentinde (Afyon-Emirdağ-Hisarköy) Yapılan Jeofizik Çalışmalardan Elde Edilen Arkeolojik Bulgular. ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Seminerleri (14 Ocak 2009)
 3. Potansiyel Alan Anomali Haritalarında Görüntü Iyileştirme: Analitik Sinyal Tabanlı Teknikler ve Istatistiksel Yaklaşımlar. ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Seminerleri (10 Aralık 2009)
 4. Sığ Amaçlı Jeofizik Çalışmalarda Elektrik Özdirenç Tomografi Yönteminin Kullanımı ve Önemi. ÇOMÜ Coğrafya Bölümü Seminerleri (30 Aralık 2011)
 5. Gravite ve Manyetik Verilerin Modellenmesi ve Yorumlanması İçin Geliştirilen Arayüz: GMINTERP. ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Seminerleri (8 Mart 2011)
 6. Jeofizik Mühendisliği Bölümü Tanıtımı Semineri - Çanakkale Anadolu Lisesi (24 Nisan 2012)
 7. 9 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin 100. Yıl Dönümü Sempozyumu (13-14-15 Eylül 2012, Çanakkale). Sempozyum düzenleme kurulu üyeliği
 8. Gravite Verilerinde Türev Tabanlı Teknikler İle Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi: Ege Graben Sisteminden Örnek Uygulama. ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Seminerleri (06 Mart 2013)
 9. Karstik Boşluk Araştırmalarında DA Özdirenç ve Manyetik Yöntem uygulamaları: İzmir Bozdağ Örneği. ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Seminerleri (28 Mart 2013)
 10. Gravite Verilerinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan 3-Boyutlu Hücre ve Yapı Tabanlı Ters Çözümü. ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Seminerleri (09 Mayıs 2013)   
 11. Jeofizik Mühendisliği Bölümü Tanıtımı Semineri - Çanakkale Anadolu Lisesi (26 Mart 2014)
 12. Yeraltını Kazmadan Görmek, Neden Jeofizik? Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Seminerleri (29 Mart 2017)
 13. Uluslararası Van Gölü Havzası Jeoarkeoloji Çalıştayı Bilim Kurulu Üyeliği, 28 Mayıs-1 Haziran 2018, Tatvan-Bitlis.
 14. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Üyeliği
 15. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Arkeojeofizik Sürekli Bilimsel Teknik Kurulu Üyeliği (2013-2015)
 16. Tübitak Yayın Teşvik Ödülleri, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
Hobilerim GalatasarayFilolojiZoolojiAlgoritma Geliştirme Fortran Matlab Scilab
Üniversite Dışı Çalıştığım Kurumlar
Üyeliklerim


arrow_upward