personKİŞİSEL BİLGİLERİM
Kişisel Bilgilerim
Ad Soyad Doç. Dr. Tevfik Emre ŞERİFOĞLU
E-posta teserifoglu@beu.edu.tr
Gsm *******869
Cinsiyet Erkek
Diğer Eposta
Kişisel Web Sitem
Kişisel Blog Sayfam
Eğitim Bilgilerim
Ortaöğretim
Ted Ankara Koleji
1985 - 1996

Lisans
Bilkent Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi / Bilkent University, Department Of Archaeology And History Art
1996 - 2000

Yüksek Lisans
Cambridge Üniversitesi, Asuroloji ( Eski Yakındoğu Arkeolojisi ) / Cambridge University, Department Of Assyriology
1999 - 2003

Doktora
Cambridge Üniversitesi, Asuroloji ( Eski Yakındoğu Arkeolojisi ) / Cambridge University, Department Of Assyriology
2005 - 2009

Yabancı Dil Bilgilerim
Uzmanlık Bilgilerim Eski Yakındoğu Arkeolojisi / Ancient Near Eastern Archaeology
Özgeçmişim

Akademik Ünvanlar        
 
YARDIMCI DOÇENT BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 2011  

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (DR) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ/GENEL SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI 2009-2011 
              
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ/GENEL SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI 2004-2009 
                      

Eserler       
          
 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI)         
 1.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, DÜRING BLEDA S., GLATZ CLAUDIA (2012).  Cide ve Şenpazar 2009-2010 Yılı Arkeolojik Araştırmaları.  Belleten, 76(277), 719-754.
          
 2.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE (2009).  An Attempt to Identify the Late Bronze Age Cultural Provinces of the Carchemish-Harran Area.  Akkadica, 130(2), 167-188.
          
 3.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE (2007).  The Malatya-Elazığ Region During the Middle Bronze Age: A Re-Evaluation of the Archaeological Evidence.  Anatolian Studies, 57, 101-114.
          
 SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
  Bibliographie linguistique/Linguistic Bibliography; Index Islamicus; CrossRef; Thomson Scientific
 1.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, MAC SWEENEY NAOISE, COLANTONI CARLO (2014).  The Lower Göksu Archaeological Salvage Survey Project: Preliminary Results of the First Season.  Anatolica, 40, 71-92.
  
  MLA Directory of Periodicals; ATLA Religion Database; Religious & Theological Abstracts; Old
 2.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE (2011).  Between the Hittites and the Mittanians: The Malatya-Elazığ Area during the Late Bronze Age.  Ancient Near Eastern Studies, 48, 126-163.
          
 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 Tam metin bildiri   
 1.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE (2009).  İ.Ö. II. Binyıl ve Erken Demir Çağı’nda Göksu Vadisi ve Çevresi.  Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması: Anadolu Akdenizi Sempozyumu, 427-438.
          
 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
 Sözlü Bildiri   
 1.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, MAC SWEENEY NAOISE, COLANTONI CARLO (2014).  An Emerging Landscape: The Lower Göksu Survey.  British Association for Near Eastern Archaeology Annual Conference 2014
 2.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, GLATZ CLAUDIA, CASANA JESSE (2013).  Between the Plains and the Mountains: The Sirwan (Upper Diyala) Regional Project - First Results.  Archaeological Research in the Kurdistan Region of Iraq and the Adjacent Areas

Ulusalararası dergilerde yayımlanan makaleler:

1.ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, DÜRING BLEDA S., GLATZ CLAUDIA, ‘The Cide Archaeological Project 2010’, Anatolian Archaeology 16 (2010): 14-15.

 

2.ŞERİFOĞLU, T.E. J.N. POSTGATE, M.P.C. JACKSON, ‘Kilise Tepe 2011’, Heritage Turkey 1 (2011): 23-24.

 

3.ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, DÜRING BLEDA S., GLATZ CLAUDIA , ‘The Cide Archaeological Project 2011’, Heritage Turkey 1 (2011): 19-20.

 

4.ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, DÜRING BLEDA S., GLATZ CLAUDIA , The Cide Archaeological Project 2011, The Netherlands Institute for the Near East Annual Report 2011 (2011): 21-28.

 

5.ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, MAC SWEENEY NAOISE, COLANTONI CARLO, ‘The Lower Göksu Archaeological Salvage Survey’, Heritage Turkey 3 (2013): 31.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

1.ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, DÜRING BLEDA S., GLATZ CLAUDIA , Cide ve Şenpazar 2009-2010 Yılı Arkeolojik Araştırmaları, Belleten LXXVI/277 (2012): 719-754.

 

2.C ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, DÜRING BLEDA S., GLATZ CLAUDIA, ‘The Cide Archaeological Project 2011: Third Preliminary Report’, Anatolia Antiqua 20 (2012): 167-175.

 

3.ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, DÜRING BLEDA S., GLATZ CLAUDIA , ‘The Cide Archaeological Project 2010: Second Preliminary Report’, Anatolia Antiqua 19 (2011): 279-288.

 

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler: 

1.ŞERİFOĞLU, T.E., Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması Projesi 2013 Yılı Çalışmaları - Lower Göksu Valley Archaeological Salvage Survey Project 2013 Campaign’, ANMED 12 (2014): 144-148.

 

2.ŞERİFOĞLU, T.E. J.N. POSTGATE, M.P.C. JACKSON, ‘Kilise Tepe Arkeoloji Projesi 2011 ve 2012 Sezonu Çalışmaları - Kilise Tepe Archaeological Project 2011 and 2012 Campaigns’, ANMED 11 (2013): 55-61. 

 


 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
 Tam metin bildiri   
 1.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, GLATZ CLAUDIA, DÜRING BLEDA S. (2011).  2010 Cide Arkeoloji Projesi: İkinci Sezon Sonuçları.  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 29(3), 237-250.  
 2.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE (2011).  Kilise Tepe Erken Tunç Çağı Çalışmaları.  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, 33(1), 375-388.
 3.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, JACKSON MARK PC, POSTGATE JOHN NICHOLAS (2013).  Kilise Tepe 2012 Yılı Kazıları.  35. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu, 35(1), 125-134.     
 4.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, POSTGATE J. NICHOLAS, JACKSON MARK P.C. (2012).  Kilise Tepe 2011 Yılı Kazıları.  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, 34(2), 5-24.
 5.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, GLATZ CLAUDIA, DÜRING BLEDA S. (2012).  Cide Arkeoloji Projesi 2011: Üçüncü ve Son Sezon Sonuçları.  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 30. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 30(2), 157-168.
   
 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
 Sözlü Bildiri  
 1.  ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE (2014).  Seramik Analizleri Işığında Erken Tunç Çağı nda Mersin Göksu Vadisi.  ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı 2013-2014 II.Dönem Seminerleri
          
 Editörlük       
 1.International Journal of Research in Social Sciences (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, K.A.J Printing      
 2.Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Bitlis Eren Üniversitesi
     
 Yayın Hakemliği     
 Dergi Endekste taranmıyor,
 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimer Enstitüsü Dergisi  Hakemlik Sayısı:1
        
 Proje Görevleri      
  Danışman    
          
  2014 TÜBİTAK PROJESİ:Küçük Asya’nın Heykel Geleneğindeki Değişimler Araştırılarak Geç Antik
Dönemin Aydınlatılması. Arkeoloji ve Sanat Tarihi
       
  Yönetici    
          
  2014 ARAŞTIRMA PROJESİ:2014 Yılı Çadır Höyük Arkeolojik ve Jeofizik Araştırma Projesi
   Yozgat İli Çadır Höyük yerleşiminin tarih boyunca değişen ebatı ve çevresiyle olan ilişkilerinin yüzey taramaları, küçük çaplı kazılar ve jeofizik taramalarla incelenmesi
       
  2014 BAP:2014 Yılı Mersin Aşağı Göksu Vadisi Yüzey Araştırması Projesi
   Mersin Göksu Vadisi nde Kayraktepe Baraj Gölü altında kalacak olan arkeolojik yerleşimlerin tespitine yönelim arkeolojik yüzey araştırması
    
  2012 ARAŞTIRMA PROJESİ:Sirvan Nehri Arkeolojik Araştırma Projesi (Irak)
   Irak Sirvan Nehir Vadisi boyunca Bitlis Eren, Glasgow ve Arkansas Üniversiteleri ortaklığında gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırması
              
  2011-2011 BAP:Uluslararası Kilise Tepe Projesi 2011-2012 Yılı Erken Tunç Çağı Araştırmaları
   Mersin İli Mut İlçesi Kilise Tepe Höyüğü nde Erken Tunç Çağı katmanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları
      
  2010-2011 BAP:2010-2011 Yılı Uluslararası Cide Arkeoloji Projesi
   Kastamonu İli Cide İlçesi nde gerçekleştirilen Arkeolojik Yüzey Araştırması Çalışmaları
              
  2007-2012 ARAŞTIRMA PROJESİ:Kilise Tepe Arkeoloji Projesi
   Mersin ili Kilise Tepe Höyüğü nde Cambridge Üniversitesi yle önce Çanakkale Onsekiz Mart daha sonra Bitlis Eren Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen kazı çalışmaları ve arkeolojik materyalin incelenmesi çalışmaları
                 
  2006-2006 ARAŞTIRMA PROJESİ:Mersin İli Göksu Vadisi Doktora Araştırması Kapsamında Arkeolojik Yüzey Çalışması
   Doktora araştırması kapsamında Mersin İli Göksu Vadisi boyunca gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırtması
            
 Üyelikler     
   Avrupa Arkeologlar Derneği  , 2014
   Uluslararası Asuroloji Derneği  , 2006
   World Archaeological Congress  , 2006
   Ankara İngliz Arkeoloji Enstitüsü  , 2006
   Britanya Irak Araştırmaları Enstitüsü  , 2000
                       
 Verilen Dersler * Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.  

2014-2015        
    Lisans      
           Türkçe 2 Saat Ortadoğu Medeniyetleri

2013-2014        
    Lisans      
           Türkçe 4 Saat Antik Mısır ve Mezopotamya Tarihi   
           Türkçe 4 Saat Akdeniz Medeniyeti   
        
 2012-2013        
    Lisans      
           Türkçe 4 Saat Eskiçağ Tarihi   
           Türkçe 4 Saat Eskiçağ Medeniyeti   
           Türkçe 1 Saat Güzel Sanatlar   
 
 Ödüller  
      
 Ulusal   
      
  1.  Öğrenci Başarı Bursu, 1997, İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
      
  2.  Öğrenci Başarı Bursu, 1998, İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
      
 Uluslararası   
      
  3.  OSI Chevening Scholarship for Islamic Countries, 2002, Open Society Institute - Chevening , İNGİLTERE
   
      
 Ulusal   
      
  4.  Yurtdışı Doktora Eğitim Bursu, 2004, Yükseköğretim Kurulu
      
 Uluslararası   
      
  5.  Machteld J. Mellink Araştırma Desteği, 2011, Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
      
  6.  MAT Arkeolojik Yayın Desteği, 2012, Mediterranean Archaeological Trust, İNGİLTERE

  7.  Turkish and Black Sea Scholars Fund, 2013, Ankara daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, İNGİLTERE

  8.  Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 2014 Fulbright Komisyonu, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - TÜRKİYE

              
Yabancı Dil Bilgisi      
İngilizce (akıcı), Arapça (orta), Almanca (başlangıç-okuma), Akadca, Latince

Hobilerim
Üniversite Dışı Çalıştığım Kurumlar
Üyeliklerim


arrow_upward