business_centerPROJELERİM
Projelerim
Nb, I ve Gd Atomik Çekirdeklerinin Fotonükleer Reaksiyonu İle Elde Edilen Ürün Çekirdeklerinin Enerji Seviyelerinin ve 159Gd Atomik Çekirdeğinin Yarı Ömrünün Deneysel Olarak Belirlenmesi
Bitlis Eren Üniversitesi
07.07.14 - 07.07.15


arrow_upward