personKİŞİSEL BİLGİLERİM
Kişisel Bilgilerim
Ad Soyad Doç. Dr. Koray KÖKSAL
E-posta kkoksal@beu.edu.tr
Gsm *******687
Cinsiyet Erkek
Diğer Eposta
Kişisel Web Sitem
Kişisel Blog Sayfam
Eğitim Bilgilerim
Lisans
Gaziantep Üniversitesi
2000 - 2004

Doktora
Gaziantep Üniversitesi
2005 - 2009

Doçentlik
Yıldız Teknik Üniversitesi
2014 - 2019

Yabancı Dil Bilgilerim
İngilizce İyi
Uzmanlık Bilgilerim Yogun Madde Fizigi Bükümlü Işık Işık Madde Etkileşimi
Özgeçmişim

Adı Soyadı: Koray KÖKSAL

Doğum Tarihi: 20.01.1980

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Mühendisliği

Gaziantep Üniversitesi

2004

 

Doğrudan Doktora

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Fizik Mühendisliği ABD

Gaziantep Üniversitesi

2009

 

Fizik ABD

Üniversitelerarası Kurul

2014

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Doğrudan Doktora

Doktora Tezi Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı : Theoretical Investigation of the Effect of Nitrogen on Optical and Electronic Properties of GaInAsN Semiconductors / Prof. Dr. Beşire GÖNÜL

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd. Doc. Dr.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü      

2009-2014

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Moleküler halka tipi yapıların spektroskopik özelliklerinin açığa çıkarılması ve elektronik yapısının modellemesi

Yönetilen Doktora Tezleri:

Yarıiletken nanoyapıların spektroskopik özelliklerinin açığa çıkarılması ve elektronik yapısının modellemesi

Projelerde Yaptığı Görevler :

DAAD Projesi Araştırmacı (Almanya)

TÜBİTAK Projesi (Bursiyer)

TÜBİTAK PROJESİ 112T991 (Yürütücü)

İdari Görevler :

Dekan Yardımcılığı Haziran 2012-Ağustos 2014

Bologna Fen Edebiyat Fakültesi Koordinatörü Temmuz 2012-Ağustos 2014

Fizik Bölümü Erasmus Koordinatörü Mayıs 2012-Şubat 2014

Dış İlişkiler Ofis Koordinatörü Şubat 2014-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Deutsche Physikalische Gesellschaft (Almanya)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Genel Fizik I

3

0

36

Doğru akım devre analizi

3

1

7

Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği

2

2

7

Sayısal Elektronik

3

1

7

2012-2013

Bahar

Genel Fizik 2

3

0

67

Nümerik Analiz II

3

0

27

Alternatif Akım Devre Analizi

3

1

7

Araştırma Teknikleri ve Seminer

1

1

43

2013-2014

 

Nümerik Modelleme

3

0

10

Güz

İleri Kuantum Mekaniği I (YL)

3

0

4

 

Kuantum Alan Teorisine Giriş (DR)

3

0

1

 

Kuantum Kuyularının teorik ve hesaplamasal Fiziği (DR)

3

0

1

 

 

Mathematica Programlama Dili

2

0

5

 

 

İleri Kuantum Mekaniği I (YL)

3

0

2

 

 

İleri Kuantum Mekaniği II (YL)

3

0

2

2013-2014

Bahar

Yarıiletken Fiziği (YL)

3

0

1

 

 

Zaman Yönetimi

2

0

3

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. B. Gönül, K. Köksal, E. Bakır, "Comparison of the band alignment of strained and strain-compensated GaInNAs QWs on GaAs and InP substrates", Physica E (ISI) , 31, 148-154 pp., 2006, DOI: 10.1016/j.physe.2005.11.007

A2.  B.Gönül, E.Bakır and K. Köksal, "Analysis of the band alignment of highly strained indium-rich GaInNAs QWs on InP substrates", SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISI) , 21, 876-880 pp., 2006, DOI: doi:10.1088/0268-1242/21/7/009

 1.  B. Gönül, K. Köksal, E. Bakır, "An alternative treatment for Yukawa-type potentials", PHYSICA SCRIPTA (ISI) , 73, 279-283 pp., 2006 , DOI: doi:10.1088/0031-8949/73/3/007
 2. B.Gönül, K.Köksal, "Equivalence of two alternative approaches to Schrödinger equations", PHYSICA SCRIPTA (ISI) , 73, 629–631 pp., 2006 , DOI: doi:10.1088/0031-8949/73/6/016
 3. B.Gönül, K.Köksal, "A search on the Nikiforov–Uvarov formalism", PHYSICA SCRIPTA (ISI) , 75, 686–690 pp., 2007 , DOI: doi:10.1088/0031-8949/75/5/017
 4. B.Gönül, K.Köksal, "Solutions for a generalized Woods–Saxon potential", PHYSICA SCRIPTA (ISI) , 76, 565–570 pp., 2007 , DOI: doi:10.1088/0031-8949/76/5/026
 5. B.Gönül, E.Bakır and K. Köksal, "Two Electrons in a Quantum Dot: A Unified Approach", International Journal of Theoretical Physics (ISI) , 47, 3091-3100 pp., 2008 , DOI: DOI: 10.1007/s10773-008-9742-x
 6. K. Köksal, B. Gönül and M. Oduncuoğlu, "Critical layer thickness of GaIn(N)As(Sb) QWs on GaAs and InP substrates for (001) and (111) orientations", THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B (ISI) , 69, 211-218 pp., 2009 , DOI: DOI: 10.1140/epjb/e2009-00151-2
 7. K. Köksal, B. Gönül, "An analysis of the effect of nitrogen and a screened (by free carriers) Coulomb field on the binding energy of hydrogenic shallow donors in GaInAsN", Superlattices and Microstructures , 47, 676–684 pp., 2010 , DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2010.04.007
 8. K. Köksal, B. Gönül, "The comparison of the band alignment of GaInAsN quantum wells on GaAs and InP substrates for (0 0 1) and (1 1 1) orientations", Physica E , 43, 919–923 pp., 2011 , DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2010.11.004
 9. K. Köksal, Y. Pavlyukh, J. Berakdar, "Metal Spherical Nanostructures And Dielectric Response", Bitlis Eren University Journal of Science and Technology , 1, 4-6 pp., 2011 , DOI: http://journals.beu.edu.tr/Medya/67.pdf
 10. S. Akgül, M. Şahin, K. Köksal, "A detailed investigation of the electronic properties of a multi-layer spherical quantum dot with a parabolic confinement", Journal of Luminescence , 132, 1705–1713 pp., 2012 , DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2012.02.012
 11. K.Köksal, "A simple analytical expression for bound state energies for an attractive Gaussian confining potential", Physica Scripta (ISI) , 86, 035006 1-3 pp., 2012 , DOI: 10.1088/0031-8949/86/03/035006
 12. K. Köksal, M. Şahin, "The effect of dilute nitrogen on nonlinear optical properties of the InGaAsN/GaAs single quantum wells", THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B (ISI) , 85, 333 1-8 pp., 2012 , DOI: 10.1140/epjb/e2012-30547-6
 13. Y. Pavlyukh and J. Berakdar, K. Köksal, "Fast computations of the dielectric response of systems with spherical or axial symmetry", PHYSICAL REVIEW B (ISI) , 85, 195418 1-8 pp., 2012 , DOI: 10.1103/PhysRevB.85.195418
 14. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. B. Gönül, K. Köksal, E. Bakır, ICSNN-2006 konferansı dahilinde "physica status solidi c" bildiri kitapçığındaki "ICSNN-2006", 4, 671-673 pp., “A theoretical investigation of carrier and optical mode confinement in GaInNAs QWs on GaAs and InP substrates”, 2007

B2. Koksal K. and J. Berakdar, “Topology dependent lifetime of surface states”, DPG-2008, Surface Science Division, O43.36, Berlin, Almanya

B3. Koksal K., Pavlyukh Y, J. Berakdar, “Quantum Size effeces on the dielectric response of metal clusters”, DPG-2011, Surface Science Division, O60.66, Dresden, Almanya

 1. Çalıştaylar
 2. International advanced research school (IARS), 2005 (30 gün), Muğla Üniversitesi
 3. International advanced research school (IARS), 05.02.2008 (7 gün), Institute of theoretical and applied physics, Turunç, Marmaris
 4.  
 5. K. Köksal and J. Berakdar, “Charge-current generation in atomic systems induced by optical vortices”, PHYSICAL REVIEW A(ISI), 86, 063812 1-10 pp., 2012, DOI:
 6.  

 

 1. M. Şahin, K. Köksal, “The linear optical properties of a multi-shell spherical quantum dot of a parabolic confinement for cases with and without a hydrogenic impurity”, Semiconductor Science and Technology (ISI), 27, 125011, 2012, DOI:10.1088/0268-1242/27/12/125011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIFLAR (SCI)

1)      Title: An alternative treatment for Yukawa-type potentials

Author(s): Gonul, B; Koksal, K; Bakir, E

Source: PHYSICA SCRIPTA  Volume: 73   Issue: 3   Pages: 279-283   DOI: 10.1088/0031-8949/73/3/007   Published: MAR 2006

Times Cited: 26 (from Web of Science)

2)    Title: A search on the Nikiforov-Uvarov formalism

  Author(s): Goenuel, B.; Koeksal, K.

  Source: PHYSICA SCRIPTA  Volume: 75   Issue: 5   Pages: 686-690   DOI: 10.1088/0031-   8949/75/5/017   Published: MAY 2007

  Times Cited: 8 (from Web of Science)

 

3)      Title: A theoretical investigation of carrier and optical mode confinement in GaInNAs QWs on GaAs and InP substrates

     Author(s): Gonul, B.; Koksal, K.; Bakir, E.

     Physica Status Solidi C - Current Topics in Solid State Physics, Vol 4, No 2  Book Series: PHYSICA STATUS SOLIDI C-CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS   Volume: 4   Issue: 2   Pages: 671-673    200673290   Published: 2007

     Times Cited: 1 (from Web of Science)

 

4)      Title: Analysis of the band alignment of highly strained indium-rich GaInNAs QWs on InP substrates

     Author(s): Gonul, B.; Bakir, E.; Koksal, K.

     Source: SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY  Volume: 21   Issue: 7   Pages: 876-880   DOI: 10.1088/0268-1242/21/7/009   Published: JUL 2006

     Times Cited: 4 (from Web of Science)

5)      Title: A theoretical investigation of carrier and optical mode confinement in GaInNAs QWs on GaAs and InP substrates

Author(s): Gonul, B.; Koksal, K.; Bakir, E.

Book Editor(s): Stutzmann, M

Conference: International Conference on Superlattices, Nano-Structures and Nano-Devices Location: Istanbul, TURKEY Date: JUL 30-AUG 04, 2006

Source: Physica Status Solidi C - Current Topics in Solid State Physics, Vol 4, No 2  Book Series: PHYSICA STATUS SOLIDI C-CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS Volume: 4   Issue: 2   Pages: 671-673   DOI: 10.1002/pssc.200673290   Published: 2007

Times Cited: 1 (from Web of Science)

 

6)      Title: A search on the Nikiforov-Uvarov formalism

Author(s): Goenuel, B.; Koeksal, K.

Source: PHYSICA SCRIPTA  Volume: 75   Issue: 5   Pages: 686-690   DOI: 10.1088/0031-8949/75/5/017   Published: MAY 2007

Times Cited: 8 (from Web of Science)

 

 

7)      Title: Two Electrons in a Quantum Dot: A Unified Approach

Author(s): Gonul, Bulent; Bakir, Ebru; Koksal, Koray

Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS  Volume: 47   Issue: 12   Pages: 3091-3100   DOI: 10.1007/s10773-008-9742-x   Published: DEC 2008

Times Cited: 3 (from Web of Science)

 

 

8)      Title: Critical layer thickness of GaIn(N)As(Sb) QWs on GaAs and InP substrates for (001) and (111) orientations

Author(s): Koksal, K.; Gonul, B.; Oduncuoglu, M.

Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B  Volume: 69   Issue: 2   Pages: 211-218   DOI: 10.1140/epjb/e2009-00151-2   Published: MAY 2009

    Times Cited: 3 (from Web of Science)

 

9)      Title: An analysis of the effect of nitrogen and a screened (by free carriers) Coulomb field on the binding energy of hydrogenic shallow donors in GaInAsN

Author(s): Koksal, Koray; Gonul, Besire

Source: SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES  Volume: 47   Issue: 6   Pages: 676-684   DOI: 10.1016/j.spmi.2010.04.007   Published: JUN 2010

Times Cited: 1 (from Web of Science)

 

10)  Title: Fast computations of the dielectric response of systems with spherical or axial symmetry

Author(s): Pavlyukh, Y.; Berakdar, J.; Koksal, K.

Source: PHYSICAL REVIEW B  Volume: 85   Issue: 19     Article Number: 195418   DOI: 10.1103/PhysRevB.85.195418   Published: MAY 9 2012

Times Cited: 1 (from Web of Science)

 

11)  Title: A detailed investigation of the electronic properties of a multi-layer spherical quantum dot with a parabolic confinement

Author(s): Akgul, Selcuk; Sahin, Mehmet; Koksal, Koray

Source: JOURNAL OF LUMINESCENCE  Volume: 132   Issue: 7   Pages: 1705-1713 DOI: 10.1016/j.jlumin.2012.02.012   Published: JUL 2012

Times Cited: 1 (from Web of Science)

 

12)  Title: A simple analytical expression for bound state energies for an attractive Gaussian confining potential

Author(s): Koksal, K.

Source: PHYSICA SCRIPTA  Volume: 86   Issue: 3     Article Number: 035006   DOI: 10.1088/0031-8949/86/03/035006   Published: SEP 2012

Times Cited: 1 (from Web of Science)

 

Hobilerim
Üniversite Dışı Çalıştığım Kurumlar
Martin Luther University Postdoc 01.10.09 - 18.05.12
Bitlis Eren Üniversitesi Yrd. Doc. Dr. 01.12.09 - 01.06.14
Bitlis Eren Üniversitesi Doc. Dr. 02.06.14 - 07.01.18
Üyeliklerim


arrow_upward